• Gminy, powiaty i województwa mają dodatkowe dwa tygodnie na składanie wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wydłużony nabór potrwa do 31 marca.

  W trwającym naborze rząd planuje przeznaczyć 3 mld zł na wsparcie samorządów w renowacji i odbudowie zabytków. Samorząd może złożyć maksymalnie 10 wniosków o dofinansowanie w trzech limitach: do 150.000 złotych, do 500.000 złotych oraz do 3.500.000 złotych.

  Dofinansowanie z programu może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji. Wkład własny samorządu to tylko 2 proc.

  Czego dotyczy wsparcie? W Rządowym Programie Odbudowy Zabytków można wnioskować o dofinansowanie wydatków w dwóch obszarach inwestycyjnych:

  • Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wnioskodawca lub podległa mu jednostka organizacyjna musi być właścicielem obiektu lub mieć prawo do użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
  • Udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Prace muszą dotyczyć zabytku wpisanego do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującego się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

  Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Udostępnij

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *