• Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach ogłasza rekrutację na rok szkolny 2023/24.

  Zgłoszenia do PSM I stopnia przyjmowane będą od 1 lutego do 30 kwietnia na:

  • Cykl czteroletni, specjalności: flet, obój, klarnet, trąbka, fagot, waltornia, puzon, perkusja, altówka, kontrabas, gitara, akordeon, organy i saksofon. Wiek kandydata: 8-16 lat.
  • Cykl sześcioletni, specjalności: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, fagot, trąbka, puzon, perkusja, kontrabas i saksofon. Wiek kandydata: 7-10 lat.

  W PSM II stopnia zgłoszenia składać można od 1 lutego do 31 maja na:

  • Wydział instrumentalny, specjalności: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, trąbka, waltornia, puzon, perkusja, gitara, akordeon, organy, saksofon (nowość – także po klarnecie). Wiek kandydata 10-23 lata.

  Wymagane dokumenty to kwestionariusz kandydata i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej. Zgłoszenia do szkoły przyjmowane są przez sekretariat szkoły drogą mailową na adres: sekretariat@muzyczna.pabianice.pl.

  Wiek kandydata rozumiany jest następująco: w danym roku kalendarzowym kandydat kończy określoną liczbę lat.

  Jak podkreślają nauczyciele PSM, kształcenie muzyczne przynosi wymierne efekty na różnych płaszczyznach prawidłowego rozwoju młodego człowieka. Wpływa na poprawę koncentracji i pamięci, rozwój cierpliwości i wytrwałości, uczy radzenia sobie ze stresem, wzmacnia poczucie pewności siebie, zwiększa zdolność uczenia się języków obcych oraz elastycznej współpracy w grupie i modelowania własnych poglądów, a także rozwija twórcze myślenie, inwencję artystyczną i wrażliwość estetyczną.

  Szczegóły na stronie szkoły: https://www.gov.pl/web/psmpabianice/rekrutacja-do-szkoly-na-rok-szkolny-20232024.

  Udostępnij

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *