• Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę, która wyjaśni, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od kilku lat organizuje w szkołach podstawowych program edukacyjny „Projekt z ZUS”. Jest to jedna godzina lekcyjna, podczas której młodzież dowiaduje się, jak działają ubezpieczenia społeczne, czym jest solidaryzm społeczny, dlaczego warto ubezpieczać się i na starcie kariery zawodowej zadbać o swoją emerytalną przyszłość.

  Uczniowie biorący udział w projekcie mogą przystąpić do konkursu i wygrać atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ich zadaniem jest wykonanie pracy (komiks, film bądź plakat), która wyjaśni, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne w życiu każdego człowieka. Mają na to czas tylko do 5 kwietnia. Pracę mogą wykonać w grupach od 1 do 5 osób. Konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, wojewódzkiego i centralnego.

  Najlepsze prace z etapu centralnego prezentowane są na stronie internetowej ZUS, w zakładce Edukacja. Tam też można obejrzeć nagrodzone i wyróżnione projekty z poprzednich edycji.

  ZUS przygotował dla nauczycieli materiały, które pomogą zrealizować przedsięwzięcie. Nauczyciele mogą również liczyć na opiekę merytoryczną oraz szkolenie. Dla zainteresowanych koordynatorzy ds. komunikacji społecznej i edukacji mogą przeprowadzić lekcję instruktażową. Szczegółowych informacji na temat konkursu i „Projektu z ZUS” udzielają koordynatorzy ds. edukacji i komunikacji społecznej w oddziałach ZUS. Kontakt do nich można znaleźć na stronie internetowej zus.pl/edukacja.

  Więcej na temat „Projektu z ZUS” można znaleźć pod linkiem: https://www.zus.pl/edukacja/szkoly-podstawowe/projekt-z-zus.

  Udostępnij