• Z uwagi na prowadzone na Zamkowej roboty sieciowe realizator inwestycji prosi kierowców o nieparkowanie na torowisku tramwajowym. Prace potrwają do końca kwietnia.

    PROGREG InfraCity sp. z o. o., działając w imieniu i na rzecz konsorcjum: PROGREG InfraCity sp. z o. o.  (Lider), WŁODAN sp. z o.o. sp. k (Partner), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ¨Łódź Spółka z o.o. (Partner), zwraca się z apelem do mieszkańców o nieparkowanie pojazdów na torowisku tramwajowym (ul. Zamkowa – na odcinku od restauracji McDonalds do ul. Kilińskiego) z uwagi na prowadzone tam roboty sieciowe.

    – Informujemy, że zaparkowane pojazdy na torowisku znacznie utrudniają prowadzenie prac i może dojść do nieumyślnego uszkodzenia samochodu, za co wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności – mówi Małgorzata Wilczek, kierownik działu przygotowania i realizacji inwestycji. 

    Prace na sieci trakcyjnej potrwają do końca kwietnia.

    foto: PROGREG InfraCity

    Udostępnij