• Po ukończeniu 100 lat seniorzy mogą liczyć na dodatkową gratyfikację za wiek, czyli świadczenie honorowe. W województwie  łódzkim pobiera je 175 osób.

  5,5 tysiąca złotych brutto – tyle świadczenia honorowego otrzymają od ZUS osoby, które od 1 marca 2023 do końca lutego 2024 roku ukończą 100 lat. W naszym województwie może być 128 takich osób. Obecnie w Łódzkiem świadczenie honorowe pobiera 175 stulatków. Wśród nich przeważają kobiety – jest ich 152, mężczyzn natomiast 23.

  Najstarsza kobieta pobierająca świadczenia z ZUS w województwie łódzkim pochodzi z terenu działania Inspektoratu ZUS w Pabianicach i ma 106 lat i 9 miesięcy. Najstarszy mężczyzna pochodzi z Łodzi. Ma 104 lata i 2 miesiące.

  Wysokość świadczenia honorowego zależy od kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Dla osób, które kończą ten wiek w różnych latach, kwota bazowa będzie więc inna, ponieważ co roku ulega zmianie i obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Wysokość  przyznanego świadczenia honorowego nie jest waloryzowana i nie ulega zmianie. Jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości. Od 1 marca 2023 dla nowych stulatków to ponad 5,5 tys. brutto miesięcznie. Jeszcze do końca lutego tego roku było to ponad 4,9 tys. brutto, a w 2021 roku ok. 4,3 tys. brutto – wyjaśnia Monika Kiełczyńska, rzeczniczka ZUS w województwie łódzkim.

  Świadczenie honorowe wypłacane jest z urzędu wraz z dotychczasową pobieraną emeryturą lub rentą począwszy od miesiąca, w którym senior kończy sto lat. Specjalny dodatek może również otrzymać stulatek, który nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego, ale wówczas należy złożyć wniosek do ZUS-u o to świadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.

  Udostępnij

  REKLAMA
  STAROSTWO
  REKLAMA
  NAJNOWSZE WYDANIE

  REKLAMA

  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA