• Często chcemy za wszelką cenę udowodnić innym to, że wiemy lepiej. Mamy rację. Niestety, zapominamy wtedy często o drugim człowieku i możemy stracić relację. Jak temu zapobiec?

  O tym mogliśmy dowiedzieć się 24 i 25 marca w MDK-u dzięki Grupie Wolontarystycznej Agrafka oraz Fundacji 4 Kroki. Spotkanie miało za zadanie zaproszenie do rozmowy, nawiązywania relacji i ukazywania ich znaczenia w życiu każdego człowieka. Było pożyteczną lekcją dialogu z drugą osobą, empatii wobec niej oraz wzajemnego zrozumienia.

  Spotkanie otworzyły przemówienia prezydenta Grzegorza Mackiewicza, a także organizatorów: Agnieszki Jaksy – koordynatorki Agrafki oraz prowadzącej spotkanie Izabeli Nowaczyk z Fundacji 4 Kroki. Zaprezentowano również animatorów kolejnych warsztatów: Justynę Iwanicz, Beatę Moczkowską, Aleksandrę Polak-Sopińską, Magdalenę Machotę, Justynę Zając, Gabrielę Janerkę, Damiana Nowackiego, Aleksandrę Wilczyńską oraz Michała Gdalę.

  Świetnym wstępem do tematu konferencji były słowa prowadzącej wydarzenie Izabeli Nowaczyk:Relacja jest ważniejsza od racji. Aby udowadniać swoją rację, trzeba rozpocząć od źródeł, czyli relacji z samym sobą, a dopiero później z drugim człowiekiem.

  W trakcie dwudniowej konferencji pabianiczanie mieli możliwość wzięcia udziału w różnorodnych spotkaniach oraz panelach dyskusyjnych. Podczas spotkań na panelu biznesowym uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak radzić sobie z konfliktami. Można było również usłyszeć i zobaczyć, jak radzić sobie, gdy odnosimy wrażenie, że w sytuacjach biznesowych nie potrafimy zrobić nic. Można było skorzystać z warsztatów dotyczących prowadzenia tzw. rozmów naprawczych oraz empatii i innych form słuchania drugiego człowieka. Każdy miał okazję wsłuchać się w swój „wewnętrzny głos” i rozpoznać, czy nie jest on przypadkiem… „krytykiem”. 

  Zainteresowani brali udział w mediacjach dotyczących ich potrzeb, a pary – w mediacjach o charakterze terapeutycznym. Dzięki zaprezentowanym hipotetycznym sytuacjom uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak radzić sobie w wielu trudnych sytuacjach, np. gdy zdecydowali się na bycie w „przerywanym związku”. W każdej z nich jednak najważniejszym i podstawowym problemem jest to, co mówimy do siebie w tak skomplikowanych sytuacjach.

  Panele dyskusyjne oraz miniwykłady pozwoliły na refleksje dotyczące m.in. tego, że każdy z nas posiada w sobie „szakale” oraz „żyrafy”. Drapieżnik to symbol naszych chęci do oceniania, krytyki, a także porównywania. Najwyższy ssak na świecie uosabia natomiast zrozumienie w kontaktach międzyludzkich, mówienie o własnych uczuciach, bez uogólnień. Każdy z uczestników mógł zastanowić się nad tym, jakie wewnętrzne zwierzę w sobie hoduje. 

  Istniała również możliwość uczestnictwa w tzw. „kręgach dialogowych”, dzięki którym każdy mógł doskonalić sztukę mówienia o swoich uczuciach, a także potrzebach. Wielu z uczestników na pewno wzięło sobie do serca słowa koordynatorki „Agrafki” Agnieszki Jaksy:Wszyscy jesteśmy tacy sami, bo łączą nas te same potrzeby!

  Posłuchać można było także występu Damiana Nowackiego „Daimona” – psychologa, wolontariusza oraz artysty. Wykonał skłaniający do myślenia utwór „Obudź się”. Na scenie pojawiła się również Weronika Borowiec.

  W holu MDK-u przez te dwa dni można było również obejrzeć wystawę obrazów Magdaleny Kwasik oraz Moniki Gałaj – artystki z Łodzi.

  Spotkanie pozwoliło podjąć refleksję nad tym, jak budzić nie tylko samych siebie, ale także „żyrafy” w sobie, a przede wszystkim prawdziwe relacje z samymi sobą oraz innymi.

  Udostępnij