• W ubiegłorocznej kweście na rzecz odnowy zabytków pabianickich cmentarzy odwiedzający groby swoich bliskich wrzucili do puszek 19.959 zł 39 gr.

  Kwota ta pozwoli na odnowienie dwóch zabytkowych obiektów. Na cmentarzu ewangelickim pracom konserwatorskim poddany zostanie nagrobek rodziny Prodühl, a na katolickim – nagrobek powstańca styczniowego Floriana Fijałkowskiego.

  Prace konserwatorskie rozpoczną się po dokonaniu formalności z zarządcami cmentarza oraz wojewódzkim konserwatorem zabytków – mówi Krzysztof Hile, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Zjednoczenie Pabianickie.

  Nagrobek rodziny Prodühl (ok. XIX w.) to nagrobek z białego marmuru z ołowianymi literami i podstawą z szarego piaskowca. Prace, jakim zostanie poddany, to: oczyszczenie metodami chemicznym powierzchni marmuru, piaskowca i ołowianych liter oraz doczyszczanie metodami mechanicznymi, dezynfekcja, osadzenie zdemontowanego krzyża, naprawa murarska i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentu, uzupełnienie ubytków kamieni, wyspoinowanie elementów kamiennych i hydrofobizacja powierzchni pomnika.

  Nagrobek Floriana Fijałkowskiego (ok. 1918 r.) to stalowy krzyż z elementami kutymi, z Chrystusem ze znalu. Podstawa wykonana jest z piaskowca. Przewidziane prace: oczyszczenie powierzchni metalu metodami chemicznym i mechanicznymi, zabezpieczenie antykorozyjne krzyża i pomalowanie farbą grafitową, odtworzenie brakującej ręki i zabezpieczenie powierzchni Chrystusa oraz czyszczenie podstawy z piaskowca metodami chemicznymi i hydrofobizacja podstawy preparatem krzemoorganicznym.

  Pierwsza kwesta została zorganizowana przez Stowarzyszenie Zjednoczenie Pabianickie w 2007 roku. Do tej pory 15 kwest (była przerwa związana z pandemią ) dało 300.260 28 gr. Do 2022 roku odnowione zostały 33 obiekty. 17 z nich znajduje się na cmentarzu ewangelickim, a 16 w części katolickiej. Poza tym w 2020 i 2021 pracom konserwacyjno-pielęgnacyjnym poddane zostały 4 wcześniej odrestaurowane zabytkowe pomniki.

  foto: Zjednoczenie Pabianickie

  Udostępnij

  REKLAMA
  STAROSTWO
  REKLAMA
  NAJNOWSZE WYDANIE

  REKLAMA

  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA