• 5 kwietnia w restauracji Kaczorowski odbyło się spotkanie z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Polska to przyszłość”.

  Uczestniczyli w nim: sekretarz stanu w MEN Tomasz Rzymkowski, poseł Marek Matuszewski, senator Maciej Łuczak, łódzki kurator oświaty Waldemar Flajszer, pełnomocnik PiS okręgu pabianickiego Krzysztof Ciebiada oraz dyrektor kancelarii sejmiku województwa łódzkiego Włodzimierz Stanek.

  Spotkanie rozpoczął minister Rzymkowski: – Dzisiejsze spotkanie związane jest ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Obecnie jeździmy po Polsce, słuchamy Polaków, przygotowujemy się do przedstawienia programu wyborczego. Chcemy, by to, co obiecamy w kampanii wyborczej, było rzeczywiście zrealizowane. Prawo i Sprawiedliwość różni się od innych ugrupowań politycznych tym, że realizujemy to, co obiecaliśmy podczas kampanii wyborczej. Chcemy iść do najbliższych wyborów z nową ofertą programową. Jesteśmy marką, co oznacza, że zrealizujemy zawsze to, co obiecaliśmy. Najważniejszym, co udało nam się zrobić przez osiem lat, jest to, że Polska jest krajem bezpiecznym. Wolność to przede wszystkim bezpieczeństwo. Dzięki podjętym przez nas decyzjom dziś Polska jest krajem bezpiecznym. My nie tylko realizujemy postulaty wyborcze, ale także chcemy nadal wzmacniać bezpieczeństwo ojczyzny. Z doświadczenia historycznego wiemy, że gdy państwo polskie było słabe, stawało się łupem naszych sąsiadów. Chcemy być gotowi na jakąkolwiek agresję, musimy mieć odpowiedni siły zbrojne. Podjęliśmy też szereg działań, aby wspomagać osoby najbardziej potrzebujące, instytucje publiczne oraz obniżyć podatki.

  W czasie spotkania poruszono również temat powstawania nowych obiektów – szkół, świetlic, basenów, a także dróg. Głos zabrał także obecny na spotkaniu poseł Marek Matuszewski. Poruszył temat prywatyzacji firmy PKP Energetyka, banków, a także PKB. Określił Polskę jako kraj stabilny, bezpieczny, stwarzający perspektywy rozwoju. Senator Łuczak w swojej wypowiedzi poruszył temat świadczeń socjalnych dla rodzin, a także osób starszych.

  Zgromadzeni na konferencji pabianiczanie mieli możliwość zadawania pytań parlamentarzystom. Były one związane m.in. z rolnictwem i protestach w tej branży, energetyką oraz zaopatrzeniem aptek. Kurator Flajszer odpowiadał również na pytania na temat edukacji oraz bezpieczeństwa w szkołach. Poruszył temat nauczycieli oraz problemów młodzieży.

  foto: red.

  Udostępnij