• News will be here
 • Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1269 zł. W 2022 roku w województwie łódzkim wypłacono blisko 2,7 tys. odszkodowań na blisko 20 mln zł.

  Jednorazowe odszkodowanie jest najpopularniejszym świadczeniem wypadkowym. Jego wysokość zmienia się i zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz procentowego uszczerbku na zdrowiu.

  Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20 procent przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłasza prezes GUS wMonitorze Polskim. Kwota, która przysługuje za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, zmienia się raz w roku i jej stawka obowiązuje od 1 kwietnia do 31 marca następnego rokuinformuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS województwa łódzkiego.

  Oceny procentowego uszczerbku na zdrowiu dokonuje lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS, po zakończeniu przez ubezpieczonego procesu leczenia i rehabilitacji.

  ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania z urzędu. W celu uzyskania odszkodowania do urzędu należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami:

  • wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający informację o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji oraz dokumentację medyczną,
  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub kartę wypadku wraz załącznikami,
  • prawomocny wyrok sądu pracy,
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego.

  Warto zauważyć, że ubezpieczony może ubiegać się o zwiększenie jednorazowego odszkodowania, jeśli stan zdrowia się pogorszył i ma to związek z wcześniejszym wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Warunkiem jest, by stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu uległ pogorszeniu o nie mniej  niż 10 punktów procentowych w stosunku do poprzednio orzeczonego.

  Od 1 kwietnia do 31 marca 2024 roku wzrastają także kwoty odszkodowania z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji do kwoty 22.212 zł.

  Więcej informacji na temat stawek jednorazowych odszkodowań można znaleźć na stronie internetowej zus.pl.

  Od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 roku kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

  • 1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • 1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku, co najmniej o 10 punktów procentowych;
  • 22.212 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
  • 22.212 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
  • 114.231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  • 57.115 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
  • 114.231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22.212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
  • 114.231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22.212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
  • 22.212 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
  • 57.115 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22.212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

  Udostępnij