• Od 15 kwietnia do 15 maja potrwa miejska deratyzacja. Akcja na szeroką skalę przeprowadzana jest wiosną i jesienią.

  W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy prezydent Grzegorz Mackiewicz ogłosił przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji na terenie całego miasta.

  Polega ona na jednoczesnym wyłożeniu preparatów do zwalczania gryzoni w miejscach ich występowania (m.in. nieruchomościach mieszkalnych, sklepach, lokalach gastronomicznych, hotelach, żłobkach, przedszkolach i szkołach).

  Obowiązek przeprowadzenia akcji spoczywa na wszystkich właścicielach, współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotach, władających nieruchomością na terenie miasta.

  Obwieszczenie zobowiązuje właścicieli do:

  • usunięcia przed rozpoczęciem deratyzacji z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkich odpadów mogących stanowić pożywienie dla zwalczanych gryzoni,
  • wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni nie później niż do 15 kwietnia,
  • umieszczenia w miejscach wyłożenia preparatów napisów ostrzegawczych o treści: „UWAGA! Wyłożono preparat do zwalczania gryzoni! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”,
  • stałego uzupełniania preparatu do zwalczania gryzoni, uprzątania padłych gryzoni i przekazywania ich do utylizacji,
  • usunięcia preparatu do zwalczania gryzoni po upływie terminu deratyzacji.

  Udostępnij

  REKLAMA
  STAROSTWO
  REKLAMA
  NAJNOWSZE WYDANIE

  REKLAMA

  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA