• Kolejne tereny zostały wysprzątane przez skazanych, którzy pod nadzorem strażników miejskich odpracowują swoje przewinienia.

    Od 1 do 31 marca ogółem skazani posprzątali 43 punkty. Głównie były to ulice.

    Działania będą kontynuowane, ponieważ przynoszą korzyści, zarówno wizualne, jak i finansowe – zapewnia Tomasz Makrocki, komendant SM.

    foto: SM

    Udostępnij