• Jakie są trendy w informatyce medycznej? W jaki sposób placówki służby zdrowia mogą wykorzystywać nowoczesne rozwiązania IT? Związane z tym tematem zagadnienia zostały omówione na konferencji, którą zorganizowała w Pabianicach firma CompuGroup Medical, jedna z wiodących firm w sektorze e-Health.

  Współgospodarzami wydarzenia byli Urząd Miejski i Pabianickie Centrum Medyczne.Zgromadzonych w hotelu „Fabryka Wełny” uczestników powitała wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek. Po niej zabrał głos prezes spółki Witold Olszewski, który w swoim wystąpieniu poruszył kilka istotnych kwestii.

  Pierwsza część prezentacji dotyczyła ogólnych informacji o szpitalu, m.in. liczby oddziałów, ich funkcjonowania, Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, najważniejszych inwestycji (np. tych, które udało się zrealizować w ramach programu „Dostępność Plus dla Zdrowia”) oraz planów na rok bieżący.

  Sporo miejsca prezes PCM poświęcił informatyzacji spółki. Gdy ją powołano, ten temat praktycznie nie istniał. Inwestycje we wspomnianym obszarze zaczęły się cztery lata później.

  Początki były trudne. Dopiero 2013 rok to pierwsze pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i wsparcie z firmy CGM. Wdrażamy Clininet, budujemy nową serwerownię, kupujemy komputery i zaczynamy rozwijać informatyzację szpitala – mówił na konferencji Witold Olszewski, podkreślając równocześnie pozytywne zmiany, jakie zaszły w spółce na przestrzeni lat.

  Z biegiem czasu będzie ich jeszcze więcej, bo PCM zamierza wprowadzać kolejne technologie, które jeszcze bardziej unowocześnią placówkę.

  O możliwościach usprawnienia pracy w placówkach medycznych dzięki nowoczesnym rozwiązaniom mówili też pozostali prelegenci. Dyskutowano m.in. na temat eliminacji dokumentacji papierowej, budowie systemu cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia i ochronie danych przed „wyciekiem” lub utratą.

  Takie wydarzenia, jak czwartkowa konferencja, stanowią okazję do wymiany cennych doświadczeń. Pabianickie Centrum Medyczne wie, że mogą one być bardzo przydatne i z pewnością wykorzysta tę wiedzę w praktyce.

  foto: PCM

  Udostępnij