• Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

  Zagrożenie występować będzie od dziś, 20 kwietnia, do 31 grudnia 2023 roku. Przyczyną jest emisja z sektora bytowo-komunalnego.

  Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji przy ul. Kilińskiego 4 (LdPabiKilins) wskazuje na ryzyko przekroczenia na terenie centrum miasta (teren zwartej zabudowy, 10 tys. osób).

  Narażone są:

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

  Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

  • osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia, np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie,
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

  Udostępnij