• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

    Iluletnie dzieci mogą z nich skorzystać i jakie są warunki do spełnienia, aby w takim turnusie wziąć udział? – pytają nasi Czytelnicy.

    Odpowiada Przemysław Kraska z Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi: – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie tegorocznych wakacji organizuje 21-dniowe bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat (dzieci urodzone w latach 2008-2016), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS lub dla dzieci posiadających uprawnienia do renty rodzinnej, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Z rehabilitacji mogą korzystać dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu oraz chorobami układu oddechowego.

    W 2023 roku oferujemy wyjazdy na turnusy: w Szklarskiej Porębie od 20 lipca do 9 sierpnia (dzieci z chorobami układu oddechowego), w Jedlcu od 31 lipca do 20 sierpnia (dzieci z chorobami układu ruchu i wad postawy). Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z załącznikami. Wniosek oraz załączniki dostępne są w placówkach terenowych KRUS lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce rehabilitacja. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad nimi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Zapewniamy również bezpłatny przewóz dzieci do ośrodka oraz przywóz dzieci po zakończeniu turnusu. Termin składania dokumentów mija 31 maja.

    Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (42) 665-07-29.

    Udostępnij