• Władze miasta powróciły do tematu przejazdu na Lutomierskiej. Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, na której poinformowano o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Otwiera on ponownie drogę do walki o budowę tunelu.

  W środowe przedpołudnie w Urzędzie Miejskim zgromadzili się: wiceprezydent Marek Gryglewski, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Rąkowski i naczelnik wydziału infrastruktury i transportu Marcin Chmielewski. Znów podjęto temat budowy bezkolizyjnego przejazdu drogowo-kolejowego na drodze krajowej nr 71 (ul. Lutomierska w Pabianicach), który przecina linię kolejową nr 14, jedną z ważniejszych tras kolejowych w Polsce (około 90 pociągów osobowych i towarowych na dobę). Skutkuje to ogromnymi korkami i praktycznym rozdzieleniem Pabianic na dwie części. Dodajmy, że ruch kolejowy na tej trasie ma ulegać dalszej intensyfikacji.

  W czasie środowego briefingu chronologicznie zaprezentowano historię walki Pabianic o bezkolizyjny przejazd na ul. Lutomierskiej.

  Wiemy, że budowa tunelu średnicowego w Łodzi, uruchomienie przystanku osobowego Pabianice Północne i coraz większa liczba samochodów powodują, że przejazd jest zablokowany. Od samego początku jako miasto wiedzieliśmy, że droga nr 71 to droga krajowa, która musi mieć bezpieczny przejazd kolejowy. Wkładanie drogi w ręce pana marszałka województwa było błędem. Dziś wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego pokazuje, że mieliśmy rację – zaczął wiceprezydent Marek Gryglewski.

  Działania w sprawie Lutomierskiej podejmowane były już w 2007  roku, ale mocniejsze w 2017-2019. Ministerstwo infrastruktury w piśmie z 2019 roku napisało: „Mając na względzie bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu drogowego oraz uwzględniając natężenie ruchu na tym odcinku, podjęto działania mające na celu przebudowę i usprawnienie ruchu w rejonie przejazdu kolejowego w ciągu drogi krajowej 71. W związku z tym przygotowywana jest inwestycja, która ma na celu budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 71 w nowym śladzie ul. Lutomierskiej od skrzyżowania z ul. Partyzancką do włączenia w stary ślad za tunelem wraz z budową tunelu pod torami kolejowymi oraz budowę dojazdów do dróg gminnych. W chwili obecnej trwają prace w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mające na celu uszczegółowienie zakresu i harmonogramu realizacji zadania oraz struktury jego finansowania”.

  GDDKiA przedstawia harmonogram prac: od 2020 roku projektowanie, rozpoczęcie robót w 2023 roku i zakończenie w 2024. Wartość inwestycji wtedy to 23 mln 680 tys. zł netto (kwota dziś nieaktualna).

  Rada Miejska podejmuje uchwałę, w której deklaruje chęć współpracy i finansowania tej inwestycji. Pabianice na początek chce „wyłożyć” pół miliona złotych, które jest wówczas w stanie przekazać. O tę inwestycję zaczynają zabiegać samorządowcy z powiatu, ale również mieszkańcy, posłowie i senatorowie naszego województwa (Cezary Grabarczyk, Cezary Tomczyk, Agnieszka Hanajczyk, Tomasz Trela, Dariusz Joński, Krzysztof Kwiatkowski,  Artur Dunin). W 2022 roku Sejm odrzucił pakiet poprawek do budżetu państwa, zaproponowanych przez Senat, w tym poprawkę, która dawała możliwość sfinansowania pabianickiej inwestycji z budżetu państwa.

  10 listopada 2020 roku PKP PLK S.A. rozstrzygnęły przetarg na budowę przystanku osobowego
  Pabianice Północ przy ul. Lutomierskiej, nie ma jednak mowy nic o tunelu. 4 dni później, 14 listopada, rzecznik prasowy GDDKiA stwierdził: „realizacja tej inwestycji została zatrzymana”. 25 listopada prezydent Grzegorz Mackiewicz wysyła pismo do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o podjęcie faktycznych działań zmierzających do wyłonienia wykonawcy, który wybuduje bezkolizyjny przejazd na ul. Lutomierskiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i oświetleniem do ul. Pasterskiej w Szynkielewie.

  Dostajemy odpowiedź: droga nr 71 stanie się zbędna w sieci dróg krajowych. My wiedzieliśmy, że droga ta będzie drogą krajową. Minister infrastruktury nie uczestniczy jednak w procesie inwestycyjnym na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, czyli róbcie, co chcecie. GDDKiA oddział w Łodzi nie przewiduje możliwości realizacji przedmiotowej inwestycji – opowiadał wiceprezydent Gryglewski.

  Historię sporu między zarządem województwa a GDDKiA, który uniemożliwia budowę bezkolizyjnego tunelu na Lutomierskiej, przedstawił naczelnik Marcin Chmielewski: – Z momentem oddania drogi ekspresowej S14 na odcinku od węzła Łódź Lublinek do węzła Aleksandrów Łódzki, co miało miejsce w czerwcu 2020 roku, powstał spór między zarządem województwa łódzkiego a GDDKiA. GDDKiA stała na stanowisku, że z uwagi na oddanie nowego odcinka S14, dotychczasowa droga krajowa nr 71 między węzłem Pabianice Północ a Rzgowem przestaje pełnić funkcję drogi krajowej i zostaje drogą wojewódzką. Zarząd województwa mówił, że między węzłem Pabianice Północ a Rzgowem w tym czasie nie została oddana żadna nowa droga. Spór został skierowany do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W lutym i marcu 2023 przełomowy dla nas moment – NSA wydał trzy jednolite postanowienia, że zarządcą drogi na tym odcinku pozostaje GDDKiA. Brak jest podstaw do przyjęcia, że odcinek DK 71 między węzłem Pabianice Północ a DK nr 91 w Rzgowie został zastąpiony przez nowo wybudowany odcinek S14, tym samym nie doszło do pozbawienia z mocy prawa dotychczasowej kategorii spornego odcinka DK 71. Jedyny argument, dla którego GDDKiA nie przystąpiła do realizacji tej inwestycji stał się nieaktualny.

  Inwestycję powinny zrealizować więc Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wraz z PKP PLK, ponieważ przejazd leży na skrzyżowaniu drogi krajowej z linią kolejową 14. W związku z tym wszystkim, prezydent Grzegorz Mackiewicz wystosował dziś pismo do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz do dyrektora GDDKiA Tomasza Kwiecińskiego o niezwłoczne podjęcie faktycznych działań zmierzających do wyłonienia wykonawcy, który wybuduje bezkolizyjny przejazd na ul Lutomierskiej. Dla bezpieczeństwa pieszych przebudowie przejazdu towarzyszyć powinna budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od przejazdu do ul. Pasterskiej w Szynkielewie.

  W dalszym ciągu nasza oferta jest aktualna, uchwała obowiązuje, ba, jesteśmy skłonni ją zwiększyć, żeby urealnić koszty. Wtedy mówiliśmy o 23 milionach, teraz pewnie o zdecydowanie większej kwocie. Z naszej strony jest pełna gotowość, czekamy na ruch z drugiej – podsumował przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Rąkowski.

  Udostępnij