• 26 kwietnia w Starostwie Powiatowym zgromadzili się pabianiccy przedsiębiorcy i biznesmeni, by uczestniczyć w spotkaniu pod nazwą „Pabianicki eko-powiat. Działajmy razem dla klimatu”. Chodzi o wspólną pracę na rzecz środowiska naturalnego.

  Na spotkaniu Jakub Paduch, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju i ESG, przedstawił prezentację dotyczącą przedsięwzięć ekologicznych na terenie powiatu.

  – W obecnych trudnych czasach każdy z nas szuka oszczędności, stara się pogodzić wyzwania związane z rozwojem, z regulacjami prawnymi i kolejnymi obciążeniami państwa nałożonymi na przedsiębiorców – mówił. –  Jednocześnie jesteście państwo otwarci na kwestie środowiskowe. Świadczy to o tym, że jako przedsiębiorcy patrzycie na swój biznes oraz powiat pabianicki przyszłościowo, a nie wyłącznie na problemy dziejące się tu i teraz.

  Mecenas Paduch wyjaśnił  powód środowego spotkania, którego głównym elementem jest tzw. Europejski Zielony Ład. To wizja gospodarki, w której do 2050 roku zostanie osiągnięta neutralność klimatyczna. Wyjaśnił znaczenie obowiązków legislacyjnych nakładanych przez UE na poszczególne państwa, a także dokumentów, na jakich się one opierają. Poruszył temat raportowania finansowego w przedsiębiorstwach. Podjął  tematykę zrównoważonego rozwoju oraz strategii ESG oraz CSR. Zakomunikował, że opracowany został program współpracy powiatu z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Opisał modele finansowania działalności związanych z ochroną środowiska. Poruszona została również kwestia opodatkowania tego typu przedsięwzięć, włączania pracowników firm w ochronę środowiska, a także konstrukcji umów na działania proekologiczne. Zaprezentowano konkretne działania prośrodowiskowe, takie jak  wspólne sianie łąki kwietnej, nasadzenia drzew, dystrybutory wody pitnej czy też zielone nasadzenia na jednym z łódzkich placów. 

  Koordynatorka projektu „Eko-powiat” Ewa Szulc mówiła zaś o miejscach, w których przedsiębiorcy będą mogli realizować swoje proekologiczne projekty i pomysły. Są to m.in. ul. Grota Roweckiego, Orla, Wiejska, a także tereny przy jednostkach powiatowych: liceach, powiatowej hali sportowej, Domu Pomocy Społecznej, Domu Dziecka w Porszewicach, Domu Pomocy Społecznej w Bechcicach. Obejrzeć można było wizualizacje tych miejsc. Projekt już ruszył i spotkał się z dużym entuzjazmem, ale efekty będą widoczne za rok. Nasadzenia  ruszą najszybciej  jesienią, co związane jest z okresem wegetacji.

  foto: red.

  Udostępnij