• Tylko do 17 maja rodzice, którzy na 26 kwietnia 2023 roku, pobierali zasiłek macierzyński, mają czas, żeby złożyć wniosek o ustalenie nowej wysokości zasiłku.

  Od 26 kwietnia zasiłek macierzyński jest wyższy. Wynosi 100 procent podstawy wymiaru zasiłku za
  okres urlopu macierzyńskiego i 70 procent podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego.

  Natomiast jeśli ubezpieczona mama złoży tzw. długi wniosek o zasiłek macierzyński w ciągu 21 dni po porodzie albo przyjęciu dziecka na wychowanie, to zasiłek będzie wynosił  81,5 procent wymiaru za cały okres jego pobierania. Nie dotyczy to dodatkowych, wprowadzonych nowymi przepisami
  9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługujących drugiemu z rodziców. Za tę część urlopu zasiłek zawsze będzie wynosił 70 procent podstawy wymiaru zasiłku
  – mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie łódzkim.

  Rodzice, którzy na 26 kwietnia pobierali zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, by mieć wyższe świadczenie muszą złożyć wniosek o przeliczenie zasiłku. Mają na to czas tylko do 17 maja. Po tej dacie złożenie wniosku nie będzie już możliwe i zasiłek będzie wypłacany w dotychczasowej wysokości.

  Wniosek o ustalenie zasiłku macierzyńskiego w nowej wysokości powinien być złożony do płatnika zasiłku, tj. pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS-u. Jeśli zasiłek wypłaca nam pracodawca lub  zleceniodawca, to wniosek powinien być złożony  w formie pisemnej.  Jeśli płatnikiem zasiłku jest ZUS, to wniosek może być również przekazany w formie elektronicznej np. przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS na formularzu POG.

  Nowelizacja przepisów wydłużyła także o 9 tygodni urlop rodzicielski dla drugiego z rodziców. Wniosek o udzielenie takiego urlopu ubezpieczony rodzic powinien złożyć do pracodawcy  w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

  Udostępnij

  REKLAMA
  STAROSTWO
  REKLAMA
  NAJNOWSZE WYDANIE

  REKLAMA

  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA