• W biurze senatorsko-poselskim przy Starym Rynku odbyła się dziś konferencja prasowa dotycząca  akcji „Chrońmy dzieci”.

  Zaprosiliśmy na konferencję, którą zainicjowała 24 marca pani marszałek Elżbieta Witek. Pani marszałek spotykała się z wieloma organizacjami, które zgłaszały potrzebę ustawy mającej na celu ochronę naszych dzieci. Wiele organizacji, które próbują dotrzeć do szkoły, to organizacje niekoniecznie zgodne z życzeniem rodziców. Dlatego postanowiono, że będzie taka ustawa, której celem jest przede wszystkim to, żeby rodzice i grono pedagogiczne mieli wpływ na to, kto będzie zapraszany do szkół – powiedział senator Maciej Łuczak.

  Główne założenia tej ustawy to:

  • przed wydaniem zgody o dopuszczenie organizacji społecznej do działania na terenie danej placówki dyrektor będzie zobligowany do uzyskania szczególnych informacji o jej planowanej aktywności na terenie szkoły, co z kolei będzie weryfikowane zarówno przez dyrektora, jak i radę szkoły oraz radę rodziców
  • rada rodziców będzie miała możliwość kontrolować organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na terenie szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej oraz monitorować działalność wspomnianej organizacji, a także informować rodziców o wynikach monitorowania
  • wzmocniona zostanie rola rodziców w zakresie uczestnictwa ich dziecka w zajęciach prowadzonych przez organizacje działające na terenie szkoły, udział w zajęciach będzie możliwy po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, a w przypadku ucznia pełnoletniego – pisemnej zgody tego ucznia
  • w publicznych przedszkolach oraz szkołach podstawowych bez powyższych formalności i zgód rodziców zabroniona będzie działalność stowarzyszeń i innych organizacji promujących zagadnienia związane z seksualizacją dzieci

  To jest bardzo ważna oddolna inicjatywa. Stowarzyszenia zatroskane sytuacją dzieci poprosiły, żeby prawo oświatowe zmienić w zakresie tych organizacji pozarządowych i tych wszystkich, które wchodzą do szkół po zajęciach lekcyjnych – mówił poseł Marek Matuszewski. – Chodzi nam o to, żeby rodzice mieli duży wpływ na to, jakie organizacje zostają zapraszane na teren szkoły. To musi być pod pełną kontrolą, mogą to być tylko organizacje profesjonalne i przeszkolone. My tu, za chwilę, w tym biurze, będziemy zapraszać mieszkańców, aby składali podpisy pod poparciem tej ustawy. Podpisy będą pewnie zbierane też w innych miejscach Pabianic i powiatu. Chcemy też dzieci oderwać od smartfonów, od internetu, aby więcej czasu przebywały na boiskach czy salach gimnastycznych. To też są rozwiązania, żeby czas pozalekcyjny zajmować dzieciom w sposób właściwy.

  Jak zapewnili działacze PiS-u, akcja cieszy się dużym zainteresowaniem. W ustawie ma chodzić także o ochronę dzieci przed nałogami i przemocą.

  Chodzi o to, żeby dzieci nie były seksualizowane, żeby do szkół nie wchodził seks. Od tego są rodzice, a nie lewackie organizacje – dodał Krzysztof Ciebiada, pełnomocnik okręgu nr 26.

  Udostępnij

  Jeden komentarz

  1. Na tym zdjęciu widać gdzie mają kobiety, siebie zaprezentowali, a jedyną kobietę ….po co przedstawiać ….

  Możliwość komentowania została wyłączona.