• Czytelnicy pytają, a specjaliści odpowiadają. Tym razem o odpowiedź na pytanie poprosiliśmy KRUS.

  Czytelnik pyta: – Jestem ubezpieczony w KRUS i prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. Do kiedy muszę złożyć oświadczenie o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów?…

  Odpowiada Przemysław Kraska z Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi:Do 31 maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie, że kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej. Kwota graniczna za 2022 rok wynosi 3723 złote.

  Jeśli kwota tego podatku przekroczy „roczną kwotę graniczną”, a także jeżeli nie zostanie zachowany powyższy termin złożenia zaświadczenia albo oświadczenia, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustanie z dniem, do którego rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć zaświadczenie (oświadczenie) w jednostce Kasy, chyba że ten rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem tego terminu.

  Termin na złożenie zaświadczenia albo oświadczenia może zostać przywrócony na wniosek zainteresowanego, jeśli udowodni on, że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych.

  Udostępnij

  REKLAMA
  STAROSTWO
  REKLAMA
  NAJNOWSZE WYDANIE

  REKLAMA

  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA