• Tegoroczny egzamin ósmoklasisty rozpocznie się we wtorek, 23 maja, o godz. 9.00 testem z języka polskiego.

    Następnego dnia (24 maja) absolwentów podstawówek czekać będzie egzamin z matematyki, a w czwartek, 25 maja, z języka obcego nowożytnego (najczęściej z angielskiego).

    Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie ma progu zdawalności, nie można go więc oblać. Na rozwiązanie testu z polskiego uczniowie mają 120 minut, z matematyki – 100 minut, a języka obcego – 90 minut.

    Dla ósmoklasistów, którzy nie przystąpią do terminu głównego, czeka termin dodatkowy (12-14 czerwca). Ogłoszenie wyników 3 lipca.

    W Pabianicach mamy około 700 uczniów klas ósmych. Najwięcej uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 3 i 16.

    Udostępnij