• Z uwagi na duże zainteresowanie tematem rocznego rozliczenia składki zdrowotnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi podjął decyzję o zorganizowaniu dodatkowych dyżurów telefonicznych z tego zakresu.

    ZUS II Oddział w Łodzi, zaprasza 18  i 19 maja w godz. 10.00-12.00 na dyżur telefoniczny pt. „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne”.

    • 18 maja pod numerem telefonu:  43 827 87 00.
    • 19 maja dyżur pod numerem telefonu:  42 638 21 63

    Numery będą  aktywne tylko w godzinach dyżurów.

    Udostępnij