• Ponad 2,2 mln płatników rozliczyło już roczne składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli z rozliczenia wynika nadpłata składki, płatnicy mogą złożyć wniosek o jej zwrot. Muszą się jednak spieszyć, bo zrobić to mogą do 1 czerwca.

  Jak wnioskować o zwrot nadpłaty

  Wniosek o zwrot nadpłaty udostępniany jest na Platformie PUE ZUS w widoku  „Moje dane”, w sekcji „Wnioski o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne”. Żeby otrzymać zwrot, należy zweryfikować wniosek, podpisać go i odesłać przez PUE ZUS.

  Przed wysłaniem wniosku należy jeszcze zweryfikować i potwierdzić numer konta bankowego, na które ma być przelana nadpłata. Jeżeli rachunku bankowego, na który płatnik chce mieć dokonany zwrot, nie ma na jego koncie w ZUS, to powinien złożyć dokument ZUS ZBA, aby go dodać. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy zapisany na koncie płatnika składek do 1 sierpnia.

  Czasu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne jest coraz mniej.  Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty do 1 czerwca i nie ma on zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, to ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca 2023 roku.      

  Jeśli nie wysłałeś dokumentów do 22 maja, zrób to jak najszybciej

  W sytuacji, gdy płatnik składek z różnych przyczyn nie mógł złożyć do ZUS-u rocznego rozliczenia
  do 22 maja, to może jeszcze przekazać ten dokument do 30-31 maja tak, aby w przypadku nadpłaty, mógł zatwierdzić wniosek o jej zwrot i wysłać go do  ZUS do 1 czerwca. Sam fakt przekazania dokumentów rozliczeniowych po terminie (w tym roku po 22 maja) nie rodzi konsekwencji.

  Jeśli masz niedopłatę

  Jeśli z rocznego rozliczenia wynika niedopłata, to płatnik powinien uregulować ją wraz ze składką za kwiecień jednym przelewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) w terminie do 22 maja. Opłacenie składek po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek za zwłokę – jeśli przekraczają one 34,90 zł.

  Udostępnij

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *