• Pabianickie Centrum Rehabilitacji, będące w strukturach PCM, stało się we wtorek ośrodkiem egzaminacyjnym dla specjalizantów fizjoterapii z całej Polski.

  Tutaj sprawdzano ich wiedzę praktyczną. Dwie komisje pod przewodnictwem uznanych profesorów obserwowały pracę egzaminowanych osób z pacjentami ambulatoryjnymi, a jedna przyglądała się jej w oddziale rehabilitacji neurologicznej wczesnej i w oddziale rehabilitacyjnym.

  Oceniano m.in. sposób badania funkcjonalnego oraz zalecenia dla pacjentów – wyjaśnia Renata Szczepaniak, kierownik Pabianickiego Centrum Rehabilitacji.

  Dzień wcześniej w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi została przeprowadzona część teoretyczna, czyli składający się ze 120 pytań test.

  Poziom egzaminów był wysoki, toteż nie dla wszystkich zdających zakończyły się sukcesem. Niemniej tytuł specjalisty fizjoterapii uzyskało 37 osób, czyli ponad 50%.

  Jesteśmy dumni z faktu, że Pabianickie Centrum Rehabilitacji przeprowadza tak ważne egzaminy. Odbyły się one u nas już po raz piąty, a gościliśmy specjalizantów m.in. z Dolnego Śląska, Podkarpacia, Mazur i Pomorza. I ta edycja zapewne nie była ostatnią – mówi Witold Olszewski, prezes Pabianickiego Centrum Medycznego.

  foto: PCM

  Udostępnij

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *