• Dziś, 28 maja, obchodzimy Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. Nowotwory układu krwiotwórczego oraz chłonnego stanowią obecnie około 10 procent wszystkich nowotworów.

  Na świecie rozpoznaje się rocznie blisko 1,24 mln nowych przypadków. W Polsce co 40 minut, a na świecie co 27 sekund, ktoś dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi. Najczęstszymi są chłoniaki, następnie białaczki i szpiczak plazmocytowy.

  U małych pacjentów najczęściej rozpoznaje się ostrą białaczkę limfoblastyczną, a następnie chłoniaki. Dzieci nie chorują np. na szpiczaka plazmocytowego czy przewlekłą białaczkę limfocytową. U osób w średnim wieku najczęstsze są chłoniaki. Ogólnie nowotwory krwi częściej występują u osób starszych. Wraz z wiekiem zwiększa się zachorowalność na szpiczaka plazmocytowego, chłoniaki, ostrą białaczkę szpikową, przewlekłą białaczkę limfocytową czy zespół mielodysplastyczny.

  Dawcy szpiku są często jedyną szansą dla pacjentów walczących z nowotworem krwi. Każdego roku ponad 800 osób zostaje zakwalifikowanych do przeszczepienia szpiku. Jak podkreślają specjaliści, dawcy szpiku, tzw. „bliźniacy genetyczni”, są bardzo ważną częścią transplantologii, a ich obecność w kontekście leczenia pacjentów hematoonkologicznych jest niezbędna.

  Transplantacja komórek krwiotwórczych należy do standardowych metod leczenia nowotworów krwi, zarówno autologiczna, w której materiałem przeszczepowym są własne komórki, jak i allogeniczna, gdzie przeszczepia się choremu komórki pobrane od zdrowego dawcy. Poszukiwanie dawcy rozpoczyna się najpierw od sprawdzenia dawców rodzinnych, a optymalnym dawcą jest w pełni zgody dawca rodzinny. W przypadku braku dawcy rodzinnego rozpoczyna się poszukiwania dawcy niespokrewnionego. Dawcy niespokrewnieni są zatem nadal potrzebni. 

  – Niezależnie od tego kim jesteśmy, co robimy w życiu, jakie są nasze pasje i marzenia, to wszyscy możemy odegrać życiową rolę w rzeczywistości drugiej osoby, dając jej szansę na zdrowie – podkreśla Fundacja DKMS, międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się walką z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego.

  Jak zostać dawcą można dowiedzieć się na stronie internetowej: https://www.dkms.pl/

  Udostępnij