• Prowadzący działalność gospodarczą będą mieli więcej czasu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wnioski można jeszcze będzie składać do 5 czerwca, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS.

  W związku z licznymi prośbami od przedsiębiorców ZUS zwrócił się do ministerstwa zdrowia o szczegółową interpretację niektórych przepisów. Resort dał zielone światło na wydłużenie terminu. Dzięki temu prowadzący działalność mają jeszcze kilka dni na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty – wyjaśnia profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

  Zgodnie z przepisami ,jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje zwrot nadpłaty.

  Wniosek o zwrot nadpłaty zostanie automatycznie utworzony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Należy przygotowany dokument sprawdzić i podpisać, a następnie wysłać go do ZUS-u – mówi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

  Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 3 sierpnia.

  Wniosek o zwrot nadpłaty, która wynika z rocznego rozliczenia zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS na drugi dzień po identyfikacji z kontem płatnika lub ubezpieczonego dokumentu z rocznym rozliczeniem. Wniosek o zwrot na PUE ZUS będzie udostępniony w widoku „Dokumenty i wiadomości”, sekcja „Dokumenty robocze”.

  Jeżeli z rozliczenia rocznego wynika nadpłata a na profilu płatnika na PUE ZUS nie utworzył się wniosek o jej zwrot, płatnik składek może sporządzić taki wniosek samodzielnie.

  Może to zrobić, wybierając wniosek RZS-R z listy dostępnych dokumentów w sekcji dokumenty robocze. Dokument ten należy wypełnić wskazując kwotę zwrotu, która wynika z rocznego rozliczenia. Jest to kwota z pozycji 27 w bloku XII ZUS DRA/III.F ZUS RCA – dodaje rzeczniczka.

  Co ważne, przedsiębiorcy powinni również zweryfikować, czy podpowiadany na wniosku numer rachunku, na który ma być przekazany zwrot, jest poprawny lub wprowadzić go ręcznie.

  Udostępnij