• Dzisiaj (7 lipca) Centralna Komisja Egzaminacyjna podała ogólnopolskie wyniki matur. Tegoroczny egzamin zdało 84,4 procent maturzystów. Jest lepiej niż przed rokiem (w 2022 maturę zdało 78,2 procent).

    Matura 2023 trwała od 4 do 23 maja i przeprowadzana była w dwóch formułach: 2015 (absolwenci 3-letniego liceum i 4-letniego technikum) oraz 2023 (absolwenci 4-letniego liceum i 5-letniego technikum). W terminie głównym do matury przystąpiło 253.495 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz 113 obywateli Ukrainy. W Pabianicach do egzaminu podeszło 497 uczniów.

    Maturę zdało 84,4 procent wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 11,3 procent uczniów nie zdało egzaminu z jednego przedmiotu, co daje im możliwość podejścia do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Egzaminu nie zdało 4,3 procent maturzystów. W naszym województwie maturę zdało 84 procent uczniów. Prawo do poprawki ma 12 procent.

    Pisemne, obowiązkowe egzaminy zdało kolejno: z języka polskiego – 97 procent, matematyki – 88 procent, a z angielskiego – 97 procent uczniów szkół średnich.

    Pełne wyniki matury, uwzględniające również termin poprawkowy, zostaną udostępnione 8 września.

    Udostępnij