• 96 procent absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego i 95 procent z II Liceum Ogólnokształcącego zdało w tym roku maturę.

  Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 przystąpiło w szkołach średnich prowadzonych przez nasz powiat 497 uczniów.

  Świadectwa dojrzałości otrzymało 433 uczniów. To 87 procent przystępujących do matury. Po wynikach egzaminów widać, że nasi maturzyści świetnie sobie poradzili z egzaminem z języka angielskiego i całkiem dobrze z matematyką. Zdecydowanie gorzej wypadli na języku polskim – mówi starosta Krzysztof Habura.

  Niezależnie od formuły egzaminu maturalnego wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2023 roku, obowiązkowo podeszli do egzaminu maturalnego. W części pisemnej mieli egzaminy z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. Natomiast w części ustnej odpowiadali z języka polskiego i z wybranego języka obcego nowożytnego.

  We wszystkich klasach licealnych w szkołach podległych starostwu do matury przystąpiło 288 absolwentów szkół średnich. Maturę zdało 271 z nich. To ponad 94 procent.

  Najwyższą zdawalność matur zanotowano w I i II Liceum Ogólnokształcącym. Gratuluję uczniom, nauczycielom i oczywiście też rodzicom – mówi wicestarosta Gabriela Wenne-Błażyńska.

  W tym roku po raz pierwszy pisali maturę absolwenci 4letnich techników, którzy w szkołach średnich kontynuowali naukę po szkołach podstawowych. W 5letnich technikach to byli jeszcze absolwenci gimnazjów.

  Szczegółowe wyniki:

  Nazwa szkołyOtrzymali świadectwo dojrzałości – liczbaLiczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganychzdawalność (%)
  I LO12212796,06
  II LO11311994,96
  ZS 2 – LO273284,38
  ZS 3 – LO91090,00
  Razem LO271288 
  ZS 1 TECHNIKUM304271,43
  ZS 2 TECHNIKUM9110487,50
  ZS 3 TECHNIKUM416365,08
  Razem Technikum162209 
  Razem Powiat Pabianicki433497 

  Poniżej tabela przedstawiająca średnie wyniki z trzech przedmiotów obowiązkowych zdawanych pisemnie na poziomie podstawowym. Wynika z niej, że najlepiej maturę zdali z wszystkich tych trzech przedmiotów uczniowie I i II LO.

   Nazwa szkołyJ. polskiMatematykaJ. angielski
  I LO68,4379,1991,82
  II LO65,9875,4489,86
  ZS 2  LO51,5357,5072,13
  ZS 3  LO61,3055,1071,40
  ZS 1 TECHNIKUM53,4247,4473,76
  ZS 2 TECHNIKUM57,9960,8778,60
  ZS 3 TECHNIKUM41,4850,1073,43

  Udostępnij