• Straż miejska we współpracy z wydziałem ruchu drogowego policji zorganizują cykl zajęć teoretycznych i praktycznych dla cyklistów. To w związku z zakończonym remontem ul. Zamkowej i oddaniem do ruchu ścieżek rowerowych.

  Jak bezpiecznie jeździć po drogach rowerowych, szanując przepisy i innych uczestników ruchu? – między innymi o tym będzie mowa na spotkaniach. Adresowane będą głównie do dzieci i młodzieży w różnym wieku, połączone z przypomnieniem przepisów dotyczących ruchu rowerowego i ćwiczeniami w miasteczku ruchu drogowego.

  Cykl ruszy w sierpniu. Informacje o datach i miejscach spotkań będą pojawiać się na facebookowym profilu straży miejskiej i internetowej stronie Urzędu Miejskiego.

  Zajęcia dla dzieci i młodzieży będą prowadzić strażnicy miejscy i policjanci z wydziału ruchu drogowego KPP.

  Ważne, by to wszystko przyswoić, nabyć wiedzę i doświadczenie, aby spokojnie poruszać się po ścieżkach rowerowych. one przecież po to, by dawać nam dużo radości i aby mieszkańcy mogli przesiąść się ze swoich samochodów na rowery. Będzie to dobre dla ich zdrowia powiedział z uśmiechem Tomasz Makrocki, komendant SM.

  W Pabianicach powstało ostatnio 14 km nowych dróg rowerowych.

  Udostępnij