• Nad zmianą opłat w żłobku radni miejscy głosowali ostatnio na sesji w grudniu 2020 roku. Nad zmianą opłat w przedszkolach – rok temu, w lipcu 2022.

  Dziś (20 lipca) Rada Miejska zagłosowała za zmienieniem uchwały z grudnia 2020 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim.

  Tym samym radni ustalili maksymalną wysokość opłaty dziennej, a wyżywienie dziecka objętego opieką w żłobku w kwocie nieprzekraczającej 12 zł dziennie. Nie oznacza to jednak, że rodzice faktycznie tyle zapłacą.

  Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały: „zwiększenie kwoty pozwoli na zapewnienie dzieciom wyżywienia, spełniającego wymagania dla danej grupy wiekowej wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Przy realnym wzroście cen żywności na rynku oraz pozostawieniu maksymalnej stawki żywieniowej na poziomie 2020 roku istnieje wysokie ryzyko niezapewnienia ww. standardów”.

  Na dzisiejszej sesji radni podjęli także uchwałę w sprawie opłat w miejskich przedszkolach. W maju 2018 roku radni miejscy ustalili, że za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach podlegających pod ratusz w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin zapłacić należy złotówkę za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. Rok temu, w lipcu 2022, uchwałę tę zmienili, podnosząc opłatę do 1,14 zł. Dziś kwestia opłat za przedszkola wróciła. Teraz rodzice płacić będą 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

  W uzasadnieniu podwyżkę, podobnie jak rok temu, nazywa się „waloryzacją”. W dokumencie czytamy: „Podjęcie uchwały wynika z waloryzacji wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Pabianice i następuje w drodze uchwały rady gminy, zgodnie z artykułem 52 ust. 1 pkt 1 ustawy 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych”.

  Za uchwaleniem obu uchwał głosowało 17 radnych. Przeciw zmianom opłat w przedszkolu głosowało 4 radnych z klubu PiS. W przypadku żłobka wstrzymali się od głosu.

  Udostępnij