• Na drodze rowerowej wzdłuż projektowanej ul. Popiełuszki (od Jutrzkowickiej do Wiejskiej) oraz jej odnodze na ul. Targowej, już na całym odcinku, jest ułożona warstwa ścieralna nawierzchni.

    Do zakończenia pozostało jeszcze zagospodarowanie terenu i oznakowanie. Docelowo ścieżka rowerowa będzie też miała swoje oświetlenie.

    Bliskie końca są również prace na ul. Łaskiej. Rozpoczęła się budowa kolejnej drogi rowerowej, na ul. Partyzanckiej – od ul. Sikorskiego do ul. Widzewskiej.

    Inwestycja jest realizowana przez Miasto Pabianice w ramach projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

    foto: KomunikacjaPabianice.pl

    Udostępnij