• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym”.

  Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan.

  Spójrz, jakie to proste:

  1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu,
  2. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz załącznik nr 2,
  3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie,
  4. Zeskanuj formularze, które wymagają podpisów (mogą być też zdjęcia dobrej jakości),
  5. Prześlij wypełnione i podpisane dokumenty (załącznik nr 1 i załącznik nr 2) pod adres wizjazero@krus.gov.pl,
  6. Zgłoś swój film,
  7. I wygraj nagrody!

  Najważniejsze informacje:

  • konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie,
  • zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu (od 30 sekund do 2 minut) na temat kampanii „Wizja Zero” i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym,
  • zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego,
  • przesyłając film należy go zapisać w pliku wideo w formacie AVI lub MPEG-4. Jakość i format pliku powinien umożliwiać odbiór filmu z urządzeń stacjonarnych i przenośnych (tablety, smartphony, SmartTV, itp.),
  • termin przesyłania prac konkursowych upływa 30 września,

  Link do strony z regulaminem i szczegółowymi informacjami: https://www.gov.pl/web/krus/v-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-moja-wizja-zero–bezpiecznie-z-niebezpiecznymi-substancjami-w-gospodarstwie-rolnym

  Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Fundacja PGE.

  Udostępnij