• Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Tadeusza Rosiaka, który 10 sierpnia w wieku 68 lat odszedł na wieczną służbę Bogu – poinformowały władze Lutomierska.

  Wczoraj, 10 sierpnia, zmarł Tadeusz Rosiak, wieloletni dyrektor szkół, radny Rady Powiatu i członek Zarządu Powiatu.

  Dziś na facebookowym profilu Gminy Lutomiersk pojawiło się wspomnienie, które zamieszczamy w całości i oryginale poniżej.

  „Zapamiętamy go jako społecznika, wybitnego pedagoga i wrażliwego człowieka. Przez lata pracował na rzecz dzieci, młodzieży i lutomierskiej społeczności. Był bowiem:

  • 1987–2000 inspektorem Oświaty i Wychowania w Urzędzie Gminy Lutomiersk,

  • Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Lutomiersku (1990-1999),

  • Dyrektorem Gminnego Ośrodka Oświaty (1999-2000),

  • Pierwszym Dyrektorem Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku (1999-2006)

  • Radny Rady Powiatu Pabianickiego w latach 2006-2010

  • od 2006 roku do 2013 roku zajmował stanowisko Członka Zarządu Powiatu Pabianickiego.

  Pan Tadeusz zawsze znajdował czas dla każdego i starał się wspierać, radzić i pomagać.

  Za swoje niekwestionowane zasługi był odznaczany i wyróżniany.

  W 2015 roku został odznaczony medalem honorowym „ZASŁUŻONY DLA GMINY LUTOMIERSK” za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty w Gminie Lutomiersk oraz w 2004 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym postanowieniem Prezydenta R.

  To wielka, nieodżałowana strata dla społeczności Gminy Lutomiersk. Najszczersze wyrazy współczucia i słowa otuchy Żonie, rodzinie i najbliższym składają:

  Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk – Tadeusz Borkowski wraz z pracownikami

  oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Lutomiersku – Tadeusz Rychlik wraz z radnymi”.

  Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 12 sierpnia, o godzinie 11.00 w kościele parafialnym w Lutomiersku.

  foto: Gmina Lutomiersk

  Udostępnij