• Na czwartek (17 sierpnia) zaplanowana była sesja Rady Miejskiej, w trakcie której miano głosować nad uchwałą kończącą temat wielkiego remontu tramwajowego ugodą z jego wykonawcą. Przez brak kworum obrady zawieszono do poniedziałku. Jednak dziś radnych ponownie zabrakło…

  Podpisanie umowy (5 września 2019 roku) z wykonawcą remontu tramwajowego, czyli konsorcjum firm w składzie Progreg InfraCity sp. z o.o. – MPK Łódź sp. z o.o. – Włodan sp. jawna, oznaczało, że od tego momentu konsorcjum miało… 24 miesiące na realizację inwestycji.

  Prace rozpoczęły się w grudniu 2019 roku od demontażu trakcji tramwajowej. Remont przedłużał się m.in. przez prowadzone od listopada 2020 do stycznia 2023 prace archeologiczne. Dziś wiemy, że termin zmieniał się kilkakrotnie, a remont ostatecznie zakończył w czerwcu 2023.

  Zgodnie z zapisem w umowie miasto zaczęło wykonawcy naliczać kary za każdy dzień zwłoki (około 180.000 złotych za każdy z 258 dni opóźnienia, czyli od 15 października 2022 do 30 czerwca 2023 roku). Wykonawca z kolei wystąpił do władz Pabianic o waloryzację kwoty kontraktu, do której, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, ma prawo. Jako powód podano rosnące koszty. Obie kwoty miały się pokryć, jednak ostatecznie okazało się, że w ramach mediacji i ugody z firmą mamy… dopłacić firmie Progreg InfraCity 4.812.500 zł.

  Uchwała, która miała zostać podjęta 17 sierpnia, dotyczyła przesunięć w budżecie miasta, by kwotę tę móc przeznaczyć na ugodę z wykonawcą remontu tramwajowego. Sesja w okrojonym składzie (Marta Cicha, Monika Cieśla, Tadeusz Gęs, Małgorzata Grabarz, Krzysztof Hile, Alicja Jóźwiak, Adam Kaczorowski, Iwona Marczak, Piotr Różycki, Włodzimierz Stanek, Monika Urbańska, Aleksander Wójtowicz, Andrzej Żeligowski) rozpoczęła się, jednak po przegłosowaniu pierwszej uchwały (w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej) dwoje radnych (Adam Kaczorowski i Monika Urbańska) opuściło obrady. Nie było więc kworum niezbędnego do dalszego przeprowadzenia sesji.

  W związku z tym obrady zawieszono do poniedziałku, 21 sierpnia. Wiemy jednak, że dzisiaj radni także się nie pojawili i znów nie było wymaganego kworum. Dlaczego?

  Podobno część radnych nie chce zgodzić się na taką formę „załatwienia” sprawy z wykonawcą remontu…

  Ps. Sesja zostanie wznowiona w czwartek, 24 sierpnia, o godz. 18.00. Czy tym razem uda się przegłosować uchwałę?…

  Udostępnij