• KAS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod pracowników administracji skarbowej!

  Osoby podające się za urzędników skarbowych telefonują z numeru 801 055 055 w związku z rzekomym niepłaceniem podatku przez pracodawcę podatnika. W trakcie rozmowy próbują uzyskać informację o uzyskiwanym wynagrodzeniu za pracę i numerze rachunku bankowego podatnika, na który jest ono wypłacane.

  Krajowa Informacja Skarbowa i  urzędy skarbowe nie prowadzą takiej telefonicznej weryfikacji rozliczeń pracodawców i nie zbierają w ten sposób informacji o dochodach podatników!

  W przypadku, gdy oszust uzyska dostęp do danych, np. do logowania konta bankowości internetowej, KAS zaleca podjąć następujące kroki:

  • jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem
  • zmienić hasło do bankowości internetowej
  • jeżeli doszło do wyłudzenia środków finansowych lub danych, zgłosić ten fakt na najbliższym komisariacie policji

  Udostępnij