• Dziś, 1 września, w gmachu Dworu Kapituły Krakowskiej odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Związana była z obchodami 60-lecia Towarzystwa Przyjaciół Pabianic.

  Podczas spotkania odbyło się prowadzone przez przewodniczącego RM Krzysztofa Rąkowskiego głosowanie członków Rady. Dotyczyło ono przyznania tytułu „Zasłużony dla miasta”.

  Dzisiaj Rada Miejska na uroczystej sesji będzie decydowała o przyznaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Pabianic” Towarzystwu Przyjaciół Pabianic. Wydarzenie to zbiega się z ważną datą w historii Towarzystwa, jego 60. rocznicą powstania  – ogłosił prezydent Grzegorz Mackiewicz i przybliżył w swoim przemówieniu najważniejsze wydarzenia z dotychczasowej działalności Towarzystwa.

  Wszyscy zgromadzeni radni zaopiniowali decyzję o przyznaniu tytułu Towarzystwu pozytywnie. Następnie prezes TPP Anna Leśniak  została uroczyście odznaczona w imieniu Towarzystwa przez prezydenta Mackiewicza.

  To naprawdę niezwykły dzień dla Towarzystwa Przyjaciół Pabianic. Jestem ogromnie wzruszona, że jako obecnie sprawujący funkcję prezes mogę dostąpić tego zaszczytu. Dziękuję bardzo serdecznie wnioskodawcom, panu prezydentowi, pani prezydent i całej Radzie Miejskiej za ten piękny tytuł. Nie można było sobie wymarzyć piękniejszej okazji na jego uzyskanie, jak właśnie 60-lecie funkcjonowania naszego stowarzyszenia. Tworzyli i tworzą je sami zaangażowani ludzie, kilka pokoleń. Korzystając z okazji podziękuję kilku z ich – mówiła prezes.

  Anna Leśniak swoje podziękowania skierowała do Anny Teodorczyk i Jolanty Pusz, dawnych prezes Towarzystwa, a także wiceprezesa Waldemara Borynia i wszystkich członków.

  Jestem przekonana, że w Towarzystwie są i będą ludzie niezwykle oddani naszemu miastu, ludzie z pasją, społecznicy, lokalni patrioci. Jestem przekonana, że wciąż będziemy robić wszystko na rzecz naszego ukochanego miasta i jego mieszkańców – dodała.

  Wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek podkreśliła, że członkowie Towarzystwa kultywują pamięć o historii miasta, pomagają wiele zrozumieć, a przede wszystkim – po prostu kochają Pabianice takimi, jakimi są.

  Uczycie nas, że tu jest nasz dom, do którego warto wracać. Tu jest nasze serce, nasze emocje, to, co dla nas najważniejsze – podsumowała wiceprezydent.

  Podziękowania dla prezes oraz członków Towarzystwa skierowali: przewodniczący Rady Powiatu Florian Wlaźlak, starosta Krzysztof Habura oraz prezes zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście Ewa Wadowska-Filarska. 

  W trakcie spotkania wręczone zostały również symboliczne klucze do miasta. I w ten sposób rozpoczęły się 45. Dni Pabianic…

  Udostępnij