• Na spotkaniu opiekunek Szkolnych Kół Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy PCK w Pabianicach podsumował akcję „Gorączka Złota ’23”.

  W akcji wzięły udział 22 placówki oświatowe. Były to: PM nr 4 i 13 z Pabianic; SP nr nr 1, 3, 5, 8, 9, 13 i 16 z Pabianic, a także szkoły podstawowe z Bychlewa, Piątkowiska, Ksawerowa, Dłutowa, Pawlikowic, Woli Zaradzyńskiej, Dobronia, Petrykóz i Burzenina; Zespół Szkół nr 1, 2 i 3 z Pabianic oraz współpracujący z Pabianicami Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie.

  Zebrano 759,5 kg „złotych monet”.

  – Przeliczał je Bank Spółdzielczy PACOBANK w Pabianicach, za co organizatorzy akcji serdecznie dziękują jego pracownikom. Pieniądze zebrane w czasie „Gorączki Złota” posłużą do dofinansowania obiadów dla uczniów, którzy pochodzą z ubogich rodzin – powiedział prezes oddziału Andrzej Chałupka.

  Za największą ilość zebranych monet pamiątkowe puchary otrzymały: PM nr 4 – 104 kg, SP w Ksawerowie – 94 kg, i Zespół Szkół nr 3 – 40 kg, a wszystkie szkoły biorące udział w tegorocznej „Gorączce Złota” – dyplomy.

  Na spotkaniu 18 września podsumowano także akcję zbierania „plastikowych koreczków”. W akcji wzięło udział 10 szkół: SP nr 5, 13 i 14 z Pabianic, a także szkoły podstawowe z Bychlewa, Burzenina oraz SP w Waszkowskie; Zespół Szkół nr 1, 2 i 3 z Pabianic oraz Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie. Zebrano 642 kg korków.

  Za największą ilość zebranych plastikowych koreczków pamiątkowe puchary otrzymały: SP nr 14 – 143 kg i Zespół Szkół nr 1 – 100 kg.

  Pieniądze ze sprzedaży koreczków będą, podobnie jak z „Gorączki Złota”, przeznaczone na obiady szkolne dla dzieci z ubogich rodzin.

  foto: Weronika Podobińska

  Opiekunki kół (od lewej): Katarzyna Kozłowska-Marks (Zespół Szkół nr 3), Anna Masłowska-Trzeszczak (SP 14), Dorota Śpionek (SP w Ksawerowie) i Anna Ślusarska (PM nr 4)…

  Udostępnij