• Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zaprasza na spotkanie autorskie z Januszem Ziarnikiem, pisarzem, fotografem, miłośnikiem przyrody.

  Janusz Ziarnik – pedagog, krajoznawca, fotograf, autor publikacji w książkach i pismach pedagogicznych. Niegdyś współpracownik lokalnych gazet, takich jak: „Nad Wartą”, „Goniec”, „Nowe Życie Pabianic”, a także korespondent „Radia Łódź”. Od ponad 30 lat w kwartalniku „Na Sieradzkich Szlakach” pisze m.in. o historii, przyrodzie, ochronie środowiska i turystyce (obecnie zastępca redaktora naczelnego pisma).

  Autor wystaw fotograficznych: „Konterfekty natury”, „Przestwór”, „Faramuszki”, „Buk”, „Szaty nieba” i „Mgła”.

  Para się też literaturą. Pierwsza książka „Opowieści dobrońskie” wyszła w roku 2014 (nakład 800 egzemplarzy).

  – Lokalne miejsca historyczne ożyły tu w losach wymyślonych bohaterów. „Ukryte w kronice Sieradza” (rok 2017, nakład 700 egz.) to zbeletryzowane opowieści o wydarzeniach, ludziach i miejscach Sieradza, którym towarzyszą ptaki – mówi Piotr Brzeziński z MBP.

  Książka „Opowieści naszego lasu” wyszła pod koniec 2019 roku (nakład 500 egz.). Publikacja zawiera zanimizowane obrazy życia jodły, dzikich pszczół czy gęsi, a także wspomnienia o borusach czy gajowym. „Rzecz rzecze”, czwarta pozycja w dorobku literackim, jest oryginalną reakcją na smutny czas pandemii.

  – Janusz Ziarnik prowadzi zajęcia w lokalnych szkołach, upowszechniając wiedzę o lesie, czego przykładem jest program „Nasz las” zrealizowany wspólnie z Nadleśnictwem Kolumna w Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym – dodaje bibliotekarz.

  Spotkanie odbędzie się 29 września o godzinie 17.00 w Galerii Ex Libris MBP (ul. św. Jana 10). Wstęp wolny.

  Udostępnij