• 40 osób będzie uczyło się języka polskiego w ramach akcji #napomocUkrainie.

  Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach w ramach akcji #napomocUkrainie kolejny raz zorganizował kurs języka polskiego (w stopniu podstawowym) dla Ukraińców mieszkających na terenie objętym działaniem oddziału.

  Dzięki dofinansowaniu z Biura Zarządu Głównego PCK szkoleniem zostanie objętych 40 osób. Kurs zostanie zorganizowanych w dwóch etapach. Pierwszy już trwa – od 1 września do końca stycznia’24. Drugi potrwa od 1 lutego do końca roku szkolnego’24. W każdym z kursów uczestniczy lub będzie uczestniczyć 20 osób.

  Kurs prowadzi Ukrainka Wiktoria Gołyńska, dyplomowana nauczycielka, która w Polsce przebywa już kilkanaście lat. Jest wolontariuszką naszego Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Każdy z kursów zakończy się egzaminem i wydaniem specjalnego certyfikatu ukończenia kursu.

  Na zdjęciu słuchacze pierwszego kursu…

  foto: Wiktoria Gołyńska

  Udostępnij