• Dzisiaj, 15 października, odbywają się wybory do sejmu i senatu. Na 4-letnią kadencję Polacy wybierają 460 posłów i 100 senatorów. Zorganizowane jest także referendum.

  W wyborach parlamentarnych otrzymujemy dwie karty do głosowania. Na jednej umieszczone są listy zarejestrowanych w naszym okręgu wyborczym kandydatów na posłów. Na drugiej – nazwiska kandydatów na senatorów.

  Lokale wyborcze czynne do 21.00. Adres komisji wyborczej, do której musimy udać się, by zagłosować, można sprawdzić w internecie poprzez wyszukiwarkę: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/obwodowe/wyszukiwarka.

  Przy okazji wyborów możemy otrzymać także trzecią kartę z pytaniami referendalnymi: 1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? 2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? 3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? 4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

  Głosowanie w referendum nie jest obowiązkowe i możemy odmówić udziału w nim. Wyborca może zdecydować o udziale jedynie w wyborach do sejmu i senatu bez udziału w referendum.

  Odbiór kart do głosowania trzeba potwierdzić własnoręcznym podpisem w spisie wyborców. Jeśli wyborca nie chce brać udziału w którymś z głosowań, powinien po okazaniu dokumentu tożsamości (każdego dokumentu ze zdjęciem) poinformować o tym komisję wyborczą. Gdy wyborca odmówi przyjęcia jednej albo dwóch z trzech kart, wydający je członek komisji odnotuje to w rubryce spisu wyborców.

  Aby oddać ważny głos w wyborach parlamentarnych, należy postawić znak „X” w kratce przy nazwisku kandydata. Głos będzie nieważny, jeśli wyborca postawi „X” przy nazwiskach dwóch lub więcej kandydatów z różnych list albo jeśli nie postawi go wcale. Będzie ważny, jeśli znak „X” znajdzie się przy jednym lub większej liczbie kandydatów z tej samej listy (wtedy pierwszeństwo uzyskania mandatu otrzyma kandydat znajdujący się wyżej).

  W referendum głos ważny jest wtedy, gdy postawimy „X” w jednej z kratek przy odpowiedzi na dane pytanie. Będzie nieważny, jeśli „X” nie zostanie postawiony w żadnej z kratek lub będzie postawiony w obu kratkach przy jednym pytaniu.

  Po oddaniu głosu karty należy wrzucić do urny wyborczej. Do przeprowadzenia głosowania w wyborach do sejmu i senatu oraz w referendum wykorzystana będzie jedna urna.

  Wynik referendum będzie wiążący, jeżeli weźmie w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

  Udostępnij