• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny przygotowała dla mieszkańców wsi jesienne propozycje, dzięki którym można będzie wykazać się znajomością zasad bhp w rolnictwie i jednocześnie zdobyć atrakcyjne nagrody rzeczowe.

  Kurs e-learningowy dla dzieci

  Z myślą o dzieciach urodzonych w latach 2009-2017, których przynajmniej jeden z rodziców podlega ubezpieczeniu w KRUS, Kasa przygotowała kurs e‑learningowy „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Kurs przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

  Wśród uczestników, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia do Centrali KRUS, rozlosowanych zostanie 50 hulajnóg. Szczegóły na stronie: www.krus.gov.pl, a sam kurs jest dostępny pod adresem: prewencja.krus.gov.pl.

  Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

  1. Zrealizować kurs dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy (uwaga, dane uczestnika należy wpisać przed rozpoczęciem realizowania szkolenia),
  2. Pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy,
  3. Przesłać do 6 listopada 2023 roku certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl z dopiskiem w tytule: „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

  Termin nadsyłania zgłoszeń (karty zgłoszenia i certyfikatu ukończenia kursu) na adres mailowy hulajnoga@krus.gov.pl lub pocztą tradycyjną mija 6 listopada 2023 roku.

  Konkurs testowy dla rolników

  Rolników KRUS zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”

  Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Organizowany po raz czwarty konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle.

  Aby wziąć udział w konkursie, należy zalogować się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/ i rozwiązać test złożony z 25 pytań jednokrotnego wyboru losowanych z puli 50, dotyczących wszystkich kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W konkursie mogą wziąć udział osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników.

  Pięćdziesiąt osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości około 600 zł brutto.

  Konkurs zakończy się 20 listopada o godz. 12.00.

  Informacji na temat kursu dla dzieci i konkursu dla rolników udziela sekretariat Biura Prewencji Centrali KRUS w Warszawie, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl oraz wszystkie Placówki Terenowe KRUS w województwie łódzkim.

  Udostępnij