• W roku szkolnym 2022/23 powiat był organem prowadzącym dla 11 szkół i placówek.

  Pod starostwo podlegały: I i II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1, 2 i 3, Zespół Szkół Specjalnych nr 4 i 5, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Konstantynowie Łódzkim i Pabianicach, Młodzieżowy Dom Kultury oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego.

  Powiat na swoje placówki oświatowe wydał w roku szkolnym 2022/23 – 17.440.454,08 zł, w tym 17.279.448,88 zł na zadania inwestycyjne i 161.005,2 zł na prace remontowe. Wydatki ogółem na oświatę w 2022 roku wyniosły 47.057.773,46 zł, z tego subwencja oświatowa – 34.435.720,34 zł, środki powiatu – 10.403166,57 zł i pozyskane z innych źródeł – 2.218.886,55 zł.

  W roku 2022/23 wydano 8 aktów mianowania nauczycieli. Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla 60 belfrów wydano 35.280,60 zł. W szkołach zatrudnionych było 379 nauczycieli.

  Liczba uczniów w szkołach wynosiła: I LO – 559, II LO – 546, ZS 1 – 541, ZS 2 – 804, ZS 3 – 613, ogółem – 3063. Do ZSS 4 uczęszczało 70 uczniów, a do ZSS 5 – 118. Ogółem – 188.

  Zdawalność matury (bez sesji poprawkowej) kształtowała się następująco: I LO – 96,06%, II LO – 94,96%, ZS 1 – 69,77%, ZS 2 – 84,62%, ZS 3 – 69,44%.

  Zdawalność egzaminów zawodowych wyniosła z części pisemnej i praktycznej: ZS 1 – 74,15% i 60,39%, ZS 2 – 86,13% i 77,93%, ZS 3 – 92,98% i 77,19% oraz w ZSS 5 – 100% i 100%.

  Udostępnij