• Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę listów podsumowujących wypłatę tzw. „czternastek”. Korespondencja trafiła do ponad 7,6 mln emerytów i rencistów w całym kraju. W Łódzkiem otrzymało ją 564 tys. osób.

  ZUS wysłał listy do tych osób, które wcześniej otrzymały 14. emeryturę, a każdy  uprawniony otrzymał już  to świadczenie. „Czternastka” była przyznawana „z urzędu”, bez konieczności składania wniosku. We wrześniu do emerytów i rencistów trafiło łącznie blisko 17,5 mld zł, w województwie łódzkim 1,3 mld zł.

  Wysyłka realizowana była w związku z wypełnieniem prawnego obowiązku ZUS, którym jest podsumowanie przekazanej beneficjentom wypłaty „czternastej” emerytury i renty.

  Dodatkowe świadczenie otrzymały osoby, które na ostatni dzień sierpnia miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS-u. Pełną kwotę wsparcia, czyli
  2.650 zł brutto otrzymały osoby, których wysokość emerytury czy renty nie przekroczyła 2.900 zł brutto. W przypadku osób, które miały przyznane świadczenie powyżej tej kwoty, „czternastka” została zmniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, przy czym, aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musiało ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że „czternastki”
  nie otrzymały osoby, których emerytura czy renta była wyższa niż 5.500 zł brutto.

  „Czternastki” nie otrzymały także osoby, których główne świadczenie było zawieszone na
  31 sierpnia, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. Przyznanie dodatkowego wsparcia nastąpi dopiero po wznowieniu wypłaty zawieszonego świadczenia.

  Udostępnij