• „Nie skracajcie sobie drogi do śmierci, nie lekceważcie znaku STOP i czerwonych świateł”. O rozwagę, rozsądek i ostrożność na przejazdach kolejowo-drogowych apelowali kolejarze, podczas dodatkowych działań na kilka dni przed Wszystkimi Świętymi.

  Przed 1 listopada kolejarze wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei apelowali do kierowców, pieszych i rowerzystów o rozsądek. Podczas kilkudziesięciu dodatkowych akcji na przejazdach kolejowo-drogowych rozdawano ulotki i materiały edukacyjne.

  Ambasadorzy Bezpieczeństwa przestrzegali użytkowników przejazdów przed najczęstszymi błędami, czyli niezatrzymywaniem się przed znakiem STOP, lekceważeniem czerwonych, pulsujących świateł, omijaniem rogatek, przejeżdżaniem pod opadającymi szlabanami. To właśnie błędy kierujących są odpowiedzialne w 99% wszystkich wydarzeń na przejazdach.

  Ponad 3.000 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei w okresie Wszystkich Świętych czuwać będzie nad bezpieczeństwem podróżnych. Dodatkowe patrole pojawią się na stacjach, dworcach, w pociągach, a także obok linii kolejowych . Organizowane będą patrole z przedstawicielami innych służb m.in. policji, Żandarmerii Wojskowej czy Straży Granicznej

  5 podstawowych zasad bezpieczeństwa na przejazdach dla kierowców to:

  1. Zatrzymaj się przed znakiem STOP!
  2. Nie lekceważ czerwonego światła na sygnalizatorze!
  3. Nie wjeżdżaj na przejazd bez możliwości zjazdu!
  4. Nie „ścigaj się” z opadającymi rogatkami!
  5. W razie niebezpieczeństwa skorzystaj z Żółtej Naklejki PLK!

  Żółte naklejki PLK znajdują się na napędach rogatek lub na krzyżach świętego Andrzeja od strony torów. Są na nich trzy ważne numery: indywidualny numer identyfikacyjny skrzyżowania (precyzyjnie określa położenie przejazdu), numer alarmowy 112 (który należy wybrać, gdy zagrożone jest życie i zdrowie) oraz numer do służb technicznych PLK (pod którym można zgłaszać nieprawidłowości i awarie na przejazdach, które nie zagrażają bezpośrednio życiu).

  Od początku roku w całej Polsce doszło do 138 wypadków i kolizji na przejazdach kolejowo-drogowych.

  Udostępnij