• Minął kolejny rok…

  Zdzisław Bikiewicz – zmarł 17 listopada. Miał 71 lat. Był asp. sztab. w st. spocz. to wieloletni funkcjonariusz Komendy Rejonowej, a od 1999r. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach. Działał jako członek Ochotniczych Straży Pożarnych w Górce Pabianickiej i Woli Zaradzyńskiej. Za swoją służbę i działalność odznaczony wieloma medalami i odznaczeniami. Działacz Bloku Samorządowego Razem. Pochowany w Łodzi.

  Marek Kłębowski – zmarł 21 listopada. Miał 67 lat. Były zawodnik i działacz sekcji zapasów Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów. Uprawiał styl klasyczny, występował w wadze do 62 kg. W 1972 roku zdobył trzy tytuły mistrza okręgu juniorów, młodzieżowców i seniorów. Brązowy medalista Mistrzostw Polski CRZZ i wicemistrz II ligi indywidualnej. Po zakończeniu kariery zawodniczej pozostał wierny klubowi, działając w nim przez długie lata. Zasiadał w zarządzie oraz w komisji rewizyjnej. W PTC był też skarbnikiem.

  Mirosław Piotrowski – zmarł 22 grudnia. Miał 77 lat. Muzyk, dyrygent i chórmistrz Ikoną Kultury Pabianic został w 2015 roku. Wcześniej prowadził chór przy Męskim Stowarzyszeniu Śpiewaczym im. Tadeusza Kościuszki. Współpracował z Towarzystwem Śpiewaczym św. Floriana. Był pierwszym dyrygentem chóru „Gloria Trinitatis” przy parafii Trójcy Przenajświętszej. W Miejskim Ośrodku Kultury prowadził m.in. chór męski im. Tadeusza Kościuszki oraz senioralny „Akord”.

  Andrzej Rydz – zmarł 30 grudnia. Miał 64 lata.To wieloletni harcerz, muzyk i inspektor BHP. „Przez lata umilał wiele harcerskich wydarzeń swoją grą na gitarze, śpiewem piosenek i ballad, a także pisaniem wierszy z życia codziennego bliskich mu osób. W ostatnich latach odnalazł swoją cząstkę harcerskiego działania w Kręgu Seniorów i Starszyzny „WETERAN”. Angażował się w życie kręgu i był inicjatorem wielu wydarzeń” – napisali o Nim harcerze.

  Zdzisław Mikołajewski – zmarł 31 grudnia. Miał 92 lata. Długoletni pabianicki księgarz. Któż nie zaglądał do jego księgarni na Piaskach, którą prowadził wraz z bratem Janem. Swoją karierę rozpoczął w państwowym przedsiębiorstwie „Domu Książki”, które znajdowało się przy ul. Armii Czerwonej 19 (obecna Zamkowa).

  Halina Fisiak – zmarła 14 stycznia. Miała 78 lat. Była wieloletnią dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 3 w Konstantynowie Łódzkim, radną Rady Powiatu Pabianickiego w latach 1998-2006 oraz członkinią Zarządu Powiatu w latach 2000-2006. Zajmowała się oświatą. W 2014 roku startowała w wyborach samorządowych na burmistrza Konstantynowa. Przegrała w drugiej turze z Henrykiem Brzyszczem.

  Teresa Szymczak z domu Cichulska – zmarła 22 stycznia. Miała 70 lat. „Ciapa” to legenda pabianickiej koszykówki. Była jedną z pierwszych zawodniczek powstałej w lutym 1966 roku sekcji koszykówki kobiet przy MKS Pabianice, założonej przez trenera Henryka Langierowicza. Jako czołowa rozgrywająca wraz z zespołem wywalczyła uczestnictwo w rozgrywkach II ligi kobiet, a następnie dwukrotnie wprowadziła drużynę MKS Włókniarz (w roku 1973) i Włókniarza (w 1977) do ekstraklasy. Pełniła rolę kapitana zespołu. Niezwykle żywiołowa, waleczna rozgrywająca swą karierę uwieńczyła brązowym medalem MP, zapisując się na kartach historii pabianickiej koszykówki jako jedna z najbardziej znaczących zawodniczek.

  Apoloniusz Wolf – zmarł 22 stycznia. Miał 91 lat. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Śniadeckiego i wydział włókienniczy Politechniki Łódzkiej. W Pabianickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego pracował od 1953 roku. Był głównym energetykiem, a od 1982 roku – szefem Pamoteksu, największej fabryki włókienniczej w naszym mieście. Pracował także w Łodzi. W latach 1970-79 był zastępcą dyrektora do spraw technicznych w Zakładach Bawełnianych 1 Maja, a w latach 1979-82 dyrektorem zarządzającym w Przędzalni Bawełny.

  Karol Klimek – zmarł 17 lutego. Miał 78 lat. Absolwent wydziału administracji UŁ pełnił w mieście wiele funkcji. Był szefem wydziału komunikacji. Sekretarzem Urzędu Miejskiego i społecznym doradcą prezydenta Grzegorza Mackiewicza w czasie jego pierwszej kadencji. Od powstania powiatu pabianickiego pełnił funkcję sekretarza Starostwa Powiatowego do 2008 roku. Był też dyrektorem pabianickiego szpitala, komendantem Hufca ZHP i prezesem klubu koszykówki kobiecej w najlepszych jego czasach.

  Halina Moser-Kucharska – zmarła 23 lutego. Miała 76 lat. Właścicielka Centrum Optyczno-Okulistycznego „Pan Hilary” na starym mieście. Jej zakład był pierwszą prywatną firmą optyczną w Pabianicach, a był to rok 1971. W 2022 świętowała 50-lecie swojej firmy.

  Władysław Leszek Janecki – zmarł 6 marca. Miał 89 lat. Od 1950r. mistrz oddziału przygotowawczego w Pabianickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Pamotex”. Członek ZMP i PZPR. W 1985 uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji. Został wybrany w okręgu Łódź Śródmieście.

  Krzysztof Czapiński – zmarł 10 marca. Miał 72 lata. Były piłkarz Włókniarza i reprezentacji Polski juniorów oraz trener drużyn młodzieżowych.

  Ryszard Binkowski – zmarł 11 kwietnia. Miał 82 lata. Prozaik, scenarzysta filmowy i dziennikarz. Jeden z najbardziej uznanych redaktorów, m.in. Nowego Życia Pabianic. Był osobą niezwykle skromną, pełną uroku osobistego. Debiutował w 1967 roku na łamach łódzkiego tygodnika „Odgłosy”. Autor kilkunastu książek, m.in. „Sypała brzezina złotem”, „Latoś wesel nie będzie” czy „Korkociąg”. Na ich podstawie powstały filmy „Pójdziesz ponad sadem” i „Wesela nie będzie”. Przez wiele lat związany był m.in. z „Głosem Robotniczym”, „Odgłosami”, „Nowym Życiem Pabianic”. W swoich książkach i artykułach lubił opisywać problematykę polskiej prowincji. Uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Odznaką Miasta Łodzi. W 2011 roku otrzymał tytuł Ikony Kultury Pabianic.

  Roman Pluciński – zmarł 4 maja. Miał 91 lat. Znany pabianicki adwokat.

  Bożena Bulzacka – zmarła 25 maja. Miała 71 lat. Wieloletnia nauczycielka i dyrektorka w szkolnictwie specjalnym w latach 1971-2004, dyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 im. M. Konopnickiej w Pabianicach w latach 2005-2021. W 2021 przeszła na emeryturę. Odchodząc po ponad 50 latach pracy w szkolnictwie specjalnym, miała wiele powodów do dumy i satysfakcji. Była odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP. Spoczęła na cmentarzu w Ksawerowie.

  Bogdana Dula – zmarła 1 czerwca. Miała 83 lata. Nauczycielka. Lubiła udzielać się społecznie. Organizowała wycieczki, wczasy, imprezy i spotkania dla swoich koleżanek i kolegów z sekcji emerytów i rencistów ZNP w Pabianicach. Największą jej pasją była jednak praca z młodzieżą.

  Zenobiusz Kołodziejczyk – zmarł 28 czerwca. Miał 85 lat. Były dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechanicznych w Pabianicach. Pełnił funkcję prezesa pabianickiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Po przejściu na emeryturę aktywnie działał w sekcji emerytów i rencistów ZNP oraz klubie brydżowym. Wieloletni członek Zarządu Oddziału PTTK im. Kazimierza Staszewskiego, przewodniczący Koła Terenowego, członek Sądu Koleżeńskiego i Koła Pilotów i Przewodników PTTK. Za działalność odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP, złotą Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, złotą Honorową Odznaką PTTK.

  Janusz Boniecki – zmarł 25 lipca. Miał 76 lat. Pełen uroku artysta zasłynął jako autor obrazów z piasku i drobnych kamieni. Urodził się w Pabianicach, ale mieszkał w Łodzi. Ukończył studia chemiczne na UŁ. W czasach studenckich uczestniczył fakultatywnie w zajęciach na łódzkiej wyższej uczelni plastycznej. Tam ugruntowała się jego fascynacja sztuką. Zajmował się fotografią, kolekcjonował malarstwo i sztukę dekoracyjną. Przygoda z malarstwem zaczęła się w 2001 roku, a dwa lata później zastosował w swych pracach piasek i drobne kamienie. Należał do Stowarzyszenia Plastyków Amatorów i do Związku Polskich Artystów Plastyków. Otrzymał tytuł Ikony Kultury Pabianic.

  Tadeusz Rosiak – zmarł 10 sierpnia. Miał 68 lat. Wieloletni dyrektor szkół w Lutomiersku, ponadto radny Rady Powiatu w latach 2006-2010 i członek Zarządu Powiatu Pabianickiego w latach 2006-2013. Nauczyciel, przyjaciel dzieci i młodzieży. Aktywny samorządowiec.

  Mieczysław Konicki – zmarł 16 sierpnia. Miał 69 lat. Strażak, starszy ogniomistrz w stanie spoczynku. Wieloletni funkcjonariusz Zawodowej Straży Pożarnej, Komendy Rejonowej, a od 1999 roku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

  Kazimierz Gęszczak – zmarł 28 sierpnia. Miał 93 lata. Był jednym z najbardziej zasłużonych członków Ludowych Zespołów Sportowych w województwie łódzkim i Polsce. To on w 1946 roku wspólnie z trzema kolegami założył LKS Pawlikowiczanka w Pawlikowicach z sekcjami lekkiej atletyki, tenisa stołowego i kolarstwa. Całe swoje życie poświęcił rodzinie, sportowi oraz młodzieży. Wielokrotnie nagradzany przez wojewódzkie zrzeszenie LZS dostąpił zaszczytu odznaczenia za swoje zasługi w 2000 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski z rąk prezydenta RP. Otrzymał również tytuł Honorowego Obywatela Gminy Pabianice.

  Henryka Kociołek – zmarła 5 września. Miała 94 lata. Współzałożycielka, wieloletnia członkini oraz pracownik Zespołu Pieśni i Tańca Bychlewianka. Nieodżałowana krzewicielka polskiego folkloru. Wspaniała wycinankarka. Posiadaczka tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Pabianice”.

  Jerzy Klechta – zmarł 7 września. Miał 84 lata. Znany dziennikarz, publicysta i pisarz. W 1990 roku (mieszkał już wtedy w Warszawie) założył wraz z przyjaciółmi pierwszy w Pabianicach niezależny tygodnik NOWE ŻYCIE PABIANIC, którego był pierwszym redaktorem naczelnym. Od 1989 roku prowadził w programie 2 TVP cotygodniowy magazyn „Bliżej świata”, do którego zapraszani byli mieszkający w Polsce dziennikarze zagraniczni. Program był jednym z niewielu w ówczesnej telewizji, w którym puszczane były urywki programów telewizji zachodnich.

  Marek Chwalewski – zmarł 24 września. Miał 84 lata. W latach 1994-1998 był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Pabianic. Aktywny działacz „Solidarności” w pabianickim „Pamoteksie”. Kolporter wydawnictw podziemnych, uczestnik akcji protestacyjnych. Od 1989 wydawca, drukarz, współredaktor pisma „Co Wy Na To?”. Działacz Solidarności’80, później Samoobrony. Autor „Pamiętników więźnia” opublikowanych w niezależnym piśmie „Opinia”. Odznaczony medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2002), Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski (2009).

  Cześć Ich Pamięci!

  Udostępnij