• To zespół genetyczny, który dotyka 1 na 2000 urodzeń. W Polsce co roku rodzi się około 150 dzieci z Zespołem Delecji 22q11, który wpływa na całe życie, powodując między innymi: wady serca, wady słuchu, zaburzenia rozwoju, zaburzenia zachowań, problemy z nauką, niepełnosprawność intelektualna i wiele innych.

    Objawy są bardzo różnorodne, u każdej osoby przybierają różny obraz i pozostają z nią do końca życia.

    Więcej informacji o 22q11 można uzyskać na stronie www.22q11.pl .

    #22q11 #22q11Polska #22q11Europe #22qAwarenessDays #22qawareness #22q11listopad

    #22q11matalent #pomimo22q11

    Udostępnij