• Sierż. szt. Agnieszka Jachimek jest już oficjalnie rzecznikiem prasowym pabianickiej policji. Właśnie wróciła ze szkolenia.

  Oficerowie prasowi z komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych policji oraz funkcjonariusze z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie uczestniczyli w tygodniowym szkoleniu medialnym w Akademii Policji w Szczytnie. W szkoleniu wzięła udział również sierż. szt. Agnieszka Jachimek, która rzecznikiem prasowym w KPP Pabianice jest od 1 października tego roku (zastąpiła na tym stanowisku komisarz Ilonę Sidorko).

  Druga w tym roku edycja szkolenia specjalistycznego dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej w policji odbywała się w Szczytnie od 23 do 27 października. 

  – Zajęcia miały charakter warsztatowy. Służyły przede wszystkim doskonaleniu umiejętności praktycznych, takich jak: wypowiedzi radiowe oraz telewizyjne w różnych warunkach, zarówno studyjnych, jak i terenowych – mówi nasza oficer prasowa Agnieszka Jachimek.Funkcjonariusze podczas codziennych zajęć zgłębiali wiedzę dotyczącą wystąpień publicznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych. W programie szkolenia znalazły się również treści związane z technikami opanowywania stresu oraz autoprezentacji.

  Funkcjonariusze mieli do dyspozycji studio telewizyjno-radiowe wyposażone w profesjonalny sprzęt. Podczas zajęć ćwiczono oraz omawiano sytuacje zbliżone do tych, które oficerowie prasowi spotykają w codziennej służbie. Prowadzący udzielali uczestnikom cennych wskazówek m.in. w zakresie techniki pracy z kamerą, pracą głosem, aby wyeliminować ewentualne błędy i szlifować warsztat oficera prasowego.

  Zajęcia były prowadzone przez wykładowców Instytutu Nauk Społecznych oraz członków zespołu prasowego Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie.

  Udostępnij