• Rozpoczęło się porządkowanie drzewostanu wzdłuż głównych alejek w parku Wolności oraz placów zabaw i parkingu.

    Martwe i zamierające drzewa, które rosną blisko i zagrażają bezpieczeństwu przechodniów, zostaną usunięte, a te które tego wymagają, poddane zabiegom pielęgnacyjnym. W rejonie ciągów komunikacyjnych nastąpi oczyszczenie parku z samosiewów drzew i krzewów.

    Prace potrwają do końca miesiąca.

    Park Wolności zajmuje prawie 30 ha i ma charakter leśny. Została przeprowadzona inwentaryzacja, żeby ustalić, które drzewa wymagają pielęgnacji, a które utraciły żywotność. Na potrzeby prowadzenia prac park został podzielony na sektory. Porządkowanie drzewostanu rozpoczęto od pasów wzdłuż głównych ciągów spacerowych.

    Udostępnij