• Strażnicy miejscy kolejny raz nadzorowali skazanych wykonujących prace społeczne.

    Tym razem osoby skazane pod okiem mundurowych uprzątnęły tereny wokół pomnika Legionisty, ulicy Stary Rynek i pól hermanowskich.

    Skazani wycięli także samosiejki przy ul. Jana Pawła II oraz wysprzątali okolice hali sportowej przy ul. Grabowej.

    foto: SM

    Udostępnij