• Urząd Miejski zachęca mieszkańców budynków wielorodzinnych i wspólnoty mieszkaniowe do składania deklaracji wstępnych dotyczących II etapu programu „Ciepłe mieszkanie”.

  Do 24 listopada deklaracje można złożyć w formie papierowej w Referacie Programów Priorytetowych przy ul. św. Jana 4. Brak złożenia deklaracji wstępnej uniemożliwi zagwarantowanie skorzystania z dofinansowania.

  Do programu w II etapie mogą przystąpić właściciele mieszkań i najemcy lokali stanowiących własność gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w danym budynku stanowią własność gminy, jak również Wspólnoty Mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

  Właściciele i najemcy lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany „kopciuchów” na urządzenia niskoemisyjne, takie jak m.in. pompy ciepła, kotły gazowe lub na pellet, a także podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dotacja dotyczy również wykonania instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (pod warunkiem wymiany nieefektywnego źródła ciepła), a także wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i dokumentacji projektowej.

  Wysokość dotacji zależy od dochodów i maksymalnie może wynosić od 16.500 zł do 41.000 zł (od 30 do 90 % kosztów kwalifikowanych).

  Wspólnoty mieszkaniowe mogą starać się o dofinansowanie na zakup i montaż wspólnego ekologicznego źródła ciepła wg programu „Ciepłe Mieszkanie”, mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dokumentację dotyczącą powyższego.

  Wysokość dotacji w zależności od rodzaju przedsięwzięcia to maksymalnie od 150.000 zł do 375.000 zł (60% kosztów kwalifikowanych).

  Jednocześnie Urząd Miejski przypomina, że właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych nadal mogą korzystać z dofinansowania na wymianę pieca w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” I etap, a właściciele budynków jednorodzinnych – w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Wnioski do programów przyjmuje Urząd Miejski – Referat Programów Priorytetowych, ul. św. Jana 4, pok. 20, tel. 42 22-54-625 lub 509 309 848.

  Mieszkańcy Pabianic na miejscu mogą uzyskać informacje o warunkach programu, skonsultować wypełnienie wniosku i złożyć stosowne dokumenty.  

  Udostępnij