• Dzisiaj (16 listopada) w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się jubileusz 30-lecia pabianickiego Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych. Świętowanie pełne było podziękowań i wzruszeń.

  Zgromadzonych licznie w sali widowiskowej gości przywitała dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, przy którym działa Dzienny Ośrodek Adaptacyjny.

  Na pewno każdy z was, także ja, mieliśmy w życiu trudne momenty i potrzebowaliśmy wsparcia i podania pomocnej dłoni. Tylko że nam ten moment szybko mija i potem mogliśmy funkcjonować dalej sami. Niestety, nie wszyscy są w stanie na co dzień funkcjonować bez pomocy. Są takie osoby, które potrzebują takiego wsparcia każdego dnia. Mają wokół siebie najbliższych, którzy poświęcili im całe życie. Kłaniam się państwu nisko za to, co robicie dla swoich dzieci i podopieczni. Są też pracownicy Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim CentrumPomocy Społecznej w Pabianicach i oni od 30 lat wyciągają pomocną dłoń do tych osób – mówiła Katarzyna Cegiełka, dyrektor MCPS. – Drodzy państwo, poznajcie historię ośrodka, obejrzyjcie bajkę i jestem przekonana, że każdy wyjdzie dziś z tej sali jako osoba nieobawiająca się kontaktu z osobą chorą i niepełnosprawną, ale zawsze jest tam, gdzie jego obecność może być dla potrzebujących pomocy wsparciem. Bo fundamentem naszej pomocy chorym i niepełnosprawnym jest szczera chęć i wola podjęcia kontaktu z tą osobą. Autentyczna i aktywna obecność.

  Głos zabrała także kierownik Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego Grażyna Sobczak, zwracając się do dyrektor Cegiełki: – To jest nasza matka. Osoba, która nas wspiera na dobre i na złe. To jest pierwszy jubileusz, na którym z panią dyrektor się spotykamy, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Dziękujemy za wszystko. Za dobre słowo, za to, że pani z nami jest i że zawsze możemy przyjść ze wszystkimi problemami, a pani stara się je rozwiązać. Z całego serca: kochamy panią.

  Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych powstał w roku 1993 przy ul. Moniuszki 16. Wtedy to rodzice z Komitetu i Koła Terenowego Pomocy Dzieciom specjalnej troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci działającego przy ul. Berlinga (dziś Okulickiego) złożyli do Urzędu Miasta  propozycję utworzenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych. Ówczesnym prezydentem był Marek Firkowski. Pierwszym kierownikiem DOA została Bronisława Harasym.

  Liczba podopiecznych zwiększała się z miesiąca na miesiąc, co za tym idzie zwiększała się również liczba zatrudnionych osób. Warunki pracy były bardzo ciężkie. Starano się jednak zapewnić podopiecznym jak najlepszą opiekę. Odbywały się zajęcia terapeutyczne i rehabilitacja, mimo że warunki lokalowe często uniemożliwiały realizację zamierzonych celów.

  Wszyscy widzieli ogromną potrzebę dalszego rozwoju, co zmotywowało rodziców i kierownictwo o wystąpienie do władz miasta w celu znalezienia większego lokalu. Dzięki przychylności ówczesnego prezydenta Jacka Gryzla otrzymano propozycję wynajmu pomieszczeń przy ul. Jana Pawła II. Do nowego budynku przeprowadzono się w 1996 roku, gdzie wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej przebywano 9 lat. Kierownikiem ośrodka została Hanna Rokuszewska. Dzięki jej staraniom pozyskano dodatkowe środki finansowe i stworzono Salę Doświadczania Świata przeznaczoną dla dzieci autystycznych oraz nadpobudliwych. Kupiono też samochód do przewozu podopiecznych. Zwiększono również liczbę osób zatrudnionych. Kończąca się umowa najmu pomieszczeń przy ul. Jana Pawła II ponownie zmusiła DOA do poszukiwania nowej siedziby.

  Od 2005 roku placówka mieści się na parterze budynku przy ul. Cichej 24 i dzieli ją ze Środowiskowym Domem Samopomocy. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wówczas prezydent Jan Berner wraz z kierownikami DOA i ŚDS.

  Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla osób Niepełnosprawnych w zależności od jednostek chorobowych prowadzi kompleksową rehabilitację psychofizyczną i społeczną, w tym m.in. diagnostykę psychologiczno-rehabilitacyjną, wspomaganie rozwoju psychoruchowego i społecznego, utrzymywanie dobrej kondycji psychicznej czy udział w kulturze i rekreacji. Cele realizowane są w formie różnych zajęć, takich jak: terapia zajęciowa, rehabilitacja medyczna, zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, muzykoterapia, zajęcia komputerowe, zajęcia kulinarne. Dla dzieci autystycznych jest Sala Doświadczania Świata.

  Ośrodek przeznaczony jest dla 23 osób, będących mieszkańcami miasta z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub orzeczoną niepełnosprawnością. Przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych działa Stowarzyszenie „RAZEM”.

  Po przedstawieniu historii ośrodka przybyli goście obejrzeli interaktywną bajkę o smoku wawelskim i wysłuchali piosenki o DOA. A wszystko to w wykonaniu podopiecznych.

  Kierowniczka ośrodka podziękowała dwóm byłym kierowniczkom Bronisławie Harasym i Hannie Rokuszewskiej, a także swojej kadrze. Pracownikom DOA, którzy z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem pracują z podopiecznymi placówki, wręczyła symboliczne róże. Otrzymali je: instruktorzy terapii zajęciowej: Ewa Banat, Milena Sobańska, Anna Perek, psycholog Kamila Tomaszewska, muzykoterapeuta Michał Makulski, fizjoterapeuta Emilia Dziuba, opiekunowie Karol Adamiak, Anna Adamus, Piotr Dziąg oraz pomoc kuchenna Karolina Adamus.

  Na zakończenie były przemówienia władz miasta i powiatu oraz wręczanie kwiatów i prezentów dla kierownictwa oraz podopiecznych Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego. W imieniu ratusza na scenie pojawiła się wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek wraz z sekretarzem miasta Pawłem Rózgą. Ze strony starostwa głos zabrał członek Zarządu Powiatu Robert Kraska i przewodniczący Rady Powiatu Florian Wlaźlak.

  Na licznie zebranych tego dnia gości w holu Miejskiego Ośrodka Kultury czekał słodki poczęstunek.

  foto: red.

  Udostępnij

  Dodaj komentarz